Breaking news:

Boksetræner dømt for voldtægt

En 48-årig boksetræner blev onsdag idømt fængsel for grove seksuelle krænkelser af en kun 14-15 årig pige. Overgrebene fandt sted i 2014

Af
Thomas Schiermacher

Der var helt stille og den tiltalte boksetræners blik var indstillet på uendeligt, da der onsdag kl. 10.55 blev afsagt dom over den 48-årige boksetræner fra Rudersdal Bokseklub, der stod anklaget for tre tilfælde af grove seksuelle krænkelser.
I et retslokale, hvor de 15-20 tilhørerpladser alle var optaget, slog lovens lange arm hårdt ud efter boksetræneren, der fik 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel, samt blev frakendt retten til at arbejde med børn. Den forulempede piges advokat havde desuden forlangt en erstatning til pigen på 120.000 kr. Det blev det ikke til. Dommer Ulrik Finn Jørgensen tilkendte 50.000 kr. i erstatning og dømte også boksetræneren til at betale sagens omkostninger.
Retssagen er forløbet over to dage, hvor den nu dømte boksetræner og den forulempede nu 18-årige pige er blevet udspurgt af forsvarer og anklager om de tre konkrete hændelser, der fandt sted da pigen var 14-15 år.

Uenighed om dom

Ved domsafsigelsen kom det frem, at dommeren og de to domsmænd ikke havde været enige om, hvordan udfaldet skulle være.
”Udgangspunktet for dommen er, at to af dommerne lægger den forurettedes forklaring til grund uden fravigelser, mens en dommer synes, at de to forklaringer står overfor hinanden på en sådan måde - og af hensyn til den lange tid, der er gået i sagen - at man ikke ville lægge vægt på hendes forklaring,” sagde dommeren.

Efter domsfældelsen krævede anklagemyndigheden den 48-årige varetægtsfængslet, men den begæring efterkom dommer Ulrik Finn Jørgensen ikke, og derfor kunne den dømte træner forlade retten uden at skulle i fængsel med det samme.
Efter dommen var den dømte tydelig berørt og der blev krammet med fremmødte støtter.

Mildere straf på grund af lang tid

Anklager Christina Schønsted havde krævet boksetræneren fængslet i 2½ år og hun ville efter sagen ikke umiddelbart erklære sig tilfreds med udfaldet.
”Jeg vil lige hjem og læse hele dommen, før jeg udtaler mig,” sagde hun, men medgav at de 1 år og 9 måneder lå tæt på hendes forlangende.
På den anden side, hos den dømte, gik man kort efter afsigelsen i enrum og kom tilbage efter få minutter. Her erklærede man på stedet, at man ville anke sagen til landsretten med påstand om frifindelse. Det selv om dommer Ulrik Finn Jørgensen og de to domsmænd havde mildnet straffen på grund af det meget lange forløb, der er gået forud for de to retsdage.
Sagen blev anmeldt i marts 2017 af søsteren til den forulempede pige, men først d. 2. november 2017 blev boksetræneren afhørt om de seksuelle krænkelser af pigen. Det sammenholdt med, at overgrebene fandt sted tre år tidligere blev set som formildende omstændighed, men der var også en række skærpende omstændigheder, så som forholdet mellem træner og elev og den store aldersforskel mellem den voksne mand og den mindreårige pige.
Dommen omfatter tre forhold. Det ene er af karakteren 'andet seksuelt forhold end samleje', der er foregået i et massage- og redskabsrum i bokseklubben, det andet er foregået samme sted efter træning og omfatter 'andet seksuelt forhold end samleje og samleje, med pigen, der befandt sig i en situation, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig overgrebet. Det tredje foregik i trænerens hjem i Birkerød, hvor det i anklageskriftet er beskrevet som 'med vold eller trussel om vold at have skaffet sig samleje med pigen som han var træner for.

Navneforbud

Ved tirsdagens afhøringer af de to parter blev dørene lukket til pigens vidneforklaring og samtidig nedlagde retten navneforbud for pigens vedkommende.

null

Publiceret 10 January 2018 13:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV