Børnehaven Skovmærket går uvis fremtid i møde

Børnehaven i Holte mangler børn, og det vides endnu ikke, hvorvidt børnehaven kan fortsætte som selvejende institution

Af
Anne Dahl Kristensen

Fra 1. maj begynder der at blive god plads i børnehaven Skovmærket i Holte. Den selvejende institution er normeret til 20 børn, men fra maj er der kun syv børn indskrevet, og ligeledes kan der ifølge Rudersdal Kommunes pladsanvisningssystem, NemPlads, kun forventes yderligere to børn indskrevet i løbet af perioden frem til 1. maj 2019, så der kun vil være i alt ni børn.
Derfor skal institutionens fremtid nu op til vurdering, da det er for dyrt at drive institutionen videre med for få børn indskrevet.

Lang ventetid

Sagen blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmødet 10. januar, og af dagsordenen for mødet fremgår det, at Skovmærket i første omgang skal flyttes fra de nuværende lokaler på Øverødvej 136 til Egebakken Vuggestue, hvor børnehaven indlogeres i vuggestuens ene gruppelokale. Det sker 1. maj, og der vil i første omgang blive tale om en midlertidig løsning, hvor Skovmærket forbliver selvejende.
Men af dagsordenen fremgår det endvidere, at der skal aftales en varig løsning for Skovmærket og de ansatte, og det vil ske, når den såkaldte Masterplan, som Rudersdal Kommune har udarbejdet for daginstitutionernes fysiske rammer, er færdigbehandlet. Den er nemlig i høring i øjeblikket.
“Processen er dermed først afsluttet ved udgangen af marts måned, hvilket giver en lang periode for ansatte og forældre at skulle vente på at vide, hvad der skal ske med Skovmærket efter 01.05.2018. På den baggrund ønsker institutionsbestyrelsen for Ruderen, forældrebestyrelsen for Skovmærket, de ansatte i Skovmærket og Børneområdet at sikre de ansatte ro til at koncentrere sig om at skabe en fortsat god hverdag for børnene samtidig med, at forældrene får sikkerhed for, hvad der skal ske med deres børn efter 01.05,” fremgår det af dagsordenen for mødet i Børne- og Skoleudvalget.

Personalet følger med

I mellemtiden er der indgået en midlertidig aftale om forholdene for Skovmærket, som altså indebærer, at Skovmærket flyttes til Egebakken. Ligeledes tilbydes børnehavens fastansatte, at de kan flytte med til Egebakken, hvor der laves en børnehavegruppe.
Forældre, som har børn i Skovmærket efter 1. maj, får tilbudt, at de kan flytte deres børn til Egebakken sammen med personalet, og såfremt de ikke ønsker det, kan Pladsanvisningen hjælpe med at finde andre løsninger.
I første omgang flyttes Skovmærket som en selvejende institution, men der tages endelig stilling til selvejet, når Masterplanen er godkendt.
De nuværende lokaler på Øverødvej kommer fremover til at indgå i den kommunale ejendomsportefølje. 

Publiceret 16 January 2018 11:30

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV