Politiet arbejder på flere fronter:

Nabohjælp er et vigtigt redskab i bekæmpelsen af indbrud

Ifølge lederen af Station Syd hos Nordsjællands Politi er der flere årsager til faldet i antallet af indbrud igennem det seneste år

Af
Anne Dahl Kristensen

“Vi fastholder det massive fokus, og vores strategi er stort set den samme som sidste år, nemlig fortsat at nedsætte antallet af indbrud.”
Konstateringen kommer fra Carsten Spliid, vicepolitiinspektør og leder af Station Syd hos Nordsjællands Politi.
Vicepolitiinspektøren genkender billedet af færre antal indbrud i Lyngby, Rudersdal og Furesø Kommuner, imens der i Gentofte er sket en lille stigning i løbet af 2017. Og forklaringen til den knækkede kurve skal ifølge Carsten Spliid findes blandt flere faktorer.
“For cirka halvandet år siden etablerede vi en specialenhed, der har fuldt fokus på indbrud, og det er formentlig effekten herfra, som vi ser slå igennem nu. Samtidig er jeg også overbevist om, at den samlede bandeindsats i de fire politikredse omkring København alt andet lige også har haft en indvirkning, da en del af bandemedlemmerne skraber penge ind til klubberne ved at begå indbrud,” lyder det fra Carsten Spliid som fortsætter:
“Det har helt klart også haft en effekt, at vi har fået overbevist retten om, at selv med et beskedent kriminelt generalieblad kan man få dømt og udvist udlændinge. Det vil sige, at hvis vi stopper folk på gaden med indbrudsværktøj i et område, hvor de ellers ikke har noget ærinde, så forsøger vi at få dem fremstillet for retten.”

Givtigt samarbejde

Blandt de tiltag, som den særlige indbrudsenhed hos Nordsjællands Politi har iværksat, hører blandt andet et større fokus på analysedelen. Det handler i høj grad om at skabe et tværgående samarbejde i politiets organisation, så de forskellige indsatser bliver koordineret. Dertil kommer, at man har haft mere fokus på aftagerne af tyvekosterne, nemlig hælerne.
“Det giver god mening, for hvis der ikke er nogen købere til varerne, er der heller ikke det store udbud, og dermed færre indbrud,” konstaterer Carsten Spliid.
Ikke mindst har det forebyggende arbejde fyldt meget i politiets opmærksomhed, og her fremhæver stationslederen selv et eksempel til inspiration.
“Vi har i samarbejde med Furesø Kommune sikret en fælles indsats mod indbrud, og det har blandt andet været medvirkende til, at antallet af indbrud i Furesø i 2017 er faldet med 32 procent sammenlignet med året før. Der er ingen tvivl om, at det er et tiltag som jeg som stationsleder gerne vil udbrede til andre kommuner,” slår Carsten Spliid fast.
Konkret handler samarbejdet om, at både kommune, politi, private virksomheder og borgere i de lokale fællesskaber er gået sammen om at holde øjne og ører åbne. Furesø Kommune har afsat midler til en konsulent, som holder snor i indsatserne, og der er etableret en borgerfølgegruppe, som deler viden og inspiration på tværs af bysamfund. Ligeledes tilbyder kommunen, at borgerne kan deltage i såkaldte tryghedsvandringer, hvor de bliver ledt rundt i deres eget lokalområde for at se, hvor tyvene har det nemt, og hvilke tiltag der kan bidrage til at gøre livet sværere for indbrudstyven.
“Det handler om, at vi sammen kan forhindre langt mere, end hvis det er politiet eller den enkelte borger alene, der skal gøre hele forskellen. Et initiativ som dette er med til at give et sammenhold på tværs, og det handler om nabohjælp, hvor man husker på sine to-tre naboer og holder et vågent øje med boligerne, og med hvem der færdes på ens vej,” siger vicepolitiinspektøren.

Tre typer tyve

Men hvem er det så, man skal holde øje med?
“Groft sagt kan indbrudstyvene deles ind i tre kategorier. Der er den lokale indbrudstyv, som politiet ofte kender fra nærområdet. Så er der de organiserede indbrudstyve, som i stor udstrækning er danskere, der bryder ind med det formål at stjæle dyre ting som eksempelvis designmøbler og sælge tingene videre. Og så er der en gruppe af udlændinge, der er omrejsende kriminelle. De kommer i stor stil fra Østeuropa, og vi ser også en del fra Chile, som kommer hertil,” fortæller Carsten Spliid.

Hvem er ejermanden?

Trods det dalende antal indbrud i de fleste kommuner i den sydlige del af politikredsen, begås der fortsat væsentlig flere indbrud, end politiet rejser sigtelser mod gerningsmændene, ligesom der ikke er mange, der bliver dømt.
“Vi havde faktisk en høj sigtelsesprocent i 2017, og det hang sammen med, at vi som en del af den tværgående indsats fik ram på en større gruppe af indbrudstyve, som vi kunne sigte for en lang række indbrud, og størstedelen af de personer, som vi rejser sigtelser imod, bliver også dømt. Men det er rigtigt, at opklaringsprocenten generelt er lav, og det hænger sammen med, at vi ofte har svært ved at knytte gerningsmanden til alle de indbrud, som vi mistænker vedkommende for,” fortæller Carsten Spliid og uddyber:
“Når vi anholder en indbrudstyv kan vi sagtens mistænke vedkommende for at stå bag 15 indbrud, men hvis vi kun har fysiske beviser for, at han står bag de tre, giver det ikke mening at sigte ham for de resterende tilfælde, for så bliver han alligevel ikke dømt i retten.”
I den forbindelse sender vicepolitiinspektøren en venlig opfordring videre til borgerne. En pointe som også er en vigtig brik i det forebyggende arbejde.
“Vi har i Danmark ikke tradition for at få skrevet serienumre ned, få identifikationsmærket smykker og tage foto af ens værdier. Men det er altså en rigtig god ide. Vi oplever ofte, at vi har fanget en erfaren indbrudstyv eller hæler, og så kan vi ikke finde frem til ejerne af tingene, fordi de ikke er mærket, og dermed bliver personen heller ikke dømt for alle de indbrud, pågældende har begået.”
Særligt i kommunerne omkring København er der grund til at være opmærksom på denne pointe, for ifølge politiet har indbrudstyvene særligt fokus på dette område, hvor gennemsnitsindkomsten generelt er højere end landsgennemsnittet.

null

Publiceret 18 January 2018 11:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV