Politiker:

“Jeg er sikker på, det er sikrere”

Beboerne har bedt om at få bragt farten ned. Og når hele projektet er færdigt, skal det nok virke, siger udvalgsformand Court Møller (R)

Af
Thomas Schiermacher

Court Møller (R) er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune, hvor trafiksikkerheden hører under.

Han indrømmer, at forløbet med chikanerne på Bakkevej ikke er det mest checkede, han har set.

”De indsnævringer på Bakkevej er lavet helt efter bogen. De er, som man ser dem i mange andre kommuner. Det, der gik galt her var, at manikke fik indhentet tilladelsen hos politiet, før de blev lavet, og man efterfølgende måtte i dialog med politiet for at få dem rettet til, så godkendelsen kunne gives. At det ikke var på plads er uacceptabelt. Det skal være i orden. Når vi som kommune kræver, at borgerne har tilladelserne på plads, skal vi selvfølgelig også selv have det,” siger Court Møller.

Men tilladelsen er ikke det store problem mere. Det er trafiksikkerheden, som nogle af beboerne på Bakkevej er bange for er forringet af chikaneanlæggene.

”Min vurdering er, at det er mere sikkert nu, end det var før, og vi har lavet det, fordi der var mange, der henvendte sig for at få farten ned på Bakkevej. Det var slet ikke betryggende at køre der før. Hvad er det, de vil have os til at gøre,” spørger politikeren retorisk.

Ville fartbump være bedre?

”Men det kan vi ikke få lov til at lave af hensyn til buschaufførernes arbejdsmiljø,” siger Court Møller.

Og den bedste løsning af alle, nemlig en cykelsti, er heller ikke en mulighed.

”Fordi der ikke er plads,” forklarer Court Møller.

Udvalgsformanden tror, at når arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden på Bakkevej er helt færdigt, kan holdningerne til projektet måske skifte.

”Der kommer også en hævet flade ved Lupinkrogen og en bedre fodgængerovergang ved Thorsvej/Bakkevej, og når det bliver lidt varmere, bliver vejstribningen lavet, og så bliver det mere tydeligt, hvor bilisterne skal placere sig. Og jeg kunne godt forestille mig, at man stillede de mobile tavler 'Din fart-tavler' op, for at gøre opmærksom på den nye fartgrænse på 40 km/t, siger han.

”Jeg synes, at det er ærgerligt, hvis vi skal til at diskutere om chikanerne skal væk,” siger han.

Publiceret 06 February 2018 11:00