Der er brug for at ændre kriterierne for, hvem der kan komme først i køen til de almene boliger.

Der er brug for at ændre kriterierne for, hvem der kan komme først i køen til de almene boliger.

Ændrede krav til boligventelister

Arbejdløse, kriminelle og indvandrere får sværere ved at få lejebolig. Men det bliver lettere at lejebolig for familier og veluddannede

Af
Thomas Schiermacher

Boliger To lokale boligselskaber, Lejerbo og Birkebo har ansøgt kommunen om at indføre fleksibel udlejning, på grund af en stigende bekymring for at beboersammensætningen udvikles skævt.

Man vil forhindre, at for mange socialt belastede borgere flytter ind i boligerne. Det kan gøres ved at droppe den traditionelle tilgang, hvor nummer 1 på ventelisten får den første ledige bolig. I stedet vil selskaberne have lov at vælge ud fra en række nye kriterier.

”Vi deler den bekymring som boligselskaberne har, hvorfor indstillingen ender med at vi går positivt ind bestræbelserne på at få øget mangfoldigheden i beboersammensætningen,” sagde Axel Bredsdorf (lok.) i sin egenskab af formand for Byplanudvalget på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, der blev afholdt på Plejecenter Byager i Nærum.

De grupper af beboere som boligselskaberne gerne vil have sorteret fra på ventelisterne er 18-64-årige beboere uden arbejde eller uddannelse, beboere med ikke vestlig baggrund, beboere alene med folkeskoleuddannelse, borgere der har haft kontakt til Kriminalforsorgen, beboere med relativt lavere indkomster end regionalgennemsnittet og samtidig ønsker man at forhindre en relativt stort gennemstrømning af beboere i afdelingerne.

Kommunalbestyrelsen bakkede op om indstillingen fra udvalget.

Socialdemokraten Poul Bach ytrede sig dog kritisk i forhold til årsagerne til, at boligselskaberne nu har de her udfordringer.

”Det skal siges, at årsagen til, at der er flere og flere, der har massive sociale problemer, er at man har presset ydelserne så langt ned, at det er vanskeligt at klare sig for de her mennesker,” sagde han.

Ingen ghettoer i Rudersdal

Court Møller fra Radikale Venstre rejste sig også og tog ordet. Han manede til besindighed og bad sine kolleger tænke over deres ordvalg.

”Nu er pressen til stede her i dag og så vil jeg godt minde om, at vi ikke taler om ghettoer. Vi har ingen ghettoer i Rudersdal,” sagde han inden punktet blev vedtaget og boligselskaberne fik lov at ændre i deres måde at uddele lejligheder.

Publiceret 02 May 2018 11:00