Sjælsøhallen i Birkerød skal fremover måske danne rammen om de forskellige gymnastikforeningers aktiviteter.

Sjælsøhallen i Birkerød skal fremover måske danne rammen om de forskellige gymnastikforeningers aktiviteter.

Center for kampsport i Sjælsøhallen er droppet

Processen med at omdanne Sjælsøhallen i Birkerød til et kampsportscenter er blevet skrinlagt. I stedet overvejer man nu at bruge hallen til gymnastik

Af
Anne Dahl Kristensen

Tilbage i 2015 godkendte det daværende Kultur- og Fritidsudvalg et forslag om at omdanne Sjælsøhallen til et center for kampsport. Det skete med bred opbakning fra de forskellige kampsportsforeninger i kommunen og de øvrige brugere af hallen. Ligeledes påtænkte man, at Orienteringsklubben OK ØST og Birkerøddernes Løbeklub også skulle have base i hallen, så der blev tale om et løbe- og kampsportscenter, hvor man derigennem kunne imødekomme ønsket om et mødested for specialidrætsgrene, hvor foreningerne også kunne lade sig inspirere af hinanden.

Men disse planer er nu skrinlagt, efter processen blev sat i værk i begyndelsen af 2016, og en arkitekt har fremlagt projektforslag.

“De involverede foreninger, Rudersdal Ejendomme og Kulturområdet har samstemmende konstateret, at denne proces med de fremlagte forslag ikke har været forløsende for en god model, som tilfredsstiller de involverede foreninger og Kulturområdet, hvorfor det blev besluttet at stoppe processen og tænke nye tanker,” fremgår det af dagsordenen for det sidste møde i kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, hvor sagen blev behandlet.

Gymnasterne rykker ind

Situationen er den, at der er i modsætning til i mange af kommunens øvrige idrætshaller er konstateret ledig kapacitet i Sjælsøhallen, og Kulturområdet vurderer, at den ledige kapacitet kan udnyttes bedre. I den forbindelse har man nu rettet blikket mod gymnastikforeningerne.

“På foranledning af den tidligere og nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget blev der i december 2017 indledt en proces med alle gymnastikforeningerne i kommunen med henblik på at afdække, om Sjælsøhallen kan renoveres og omdannes til brug for gymnastik, dans og lignende aktiviteter,” står der i dagsordenen.

Sjælsøhallen trænger nemlig til at blive renoveret, og i forbindelse med den store Idrætsanalyse, der blev lavet helt tilbage i 2013, blev der øremærket 3.571.000 kr. til netop at renovere Sjælsøhallen. Heraf er der brugt 76.625 kr. på arkitektens projektforslag samt miljøundersøgelse på stedet, og dermed er der nu 3.494.375 kr. tilbage at renovere hallen for.

Gymnastikforeningerne har ifølge dagsordenen været indbudt til de indledende møder i den nye proces, ligesom Orienteringsklubben og Birkerøddernes Løbeklub igen bliver tilbudt at være en del af processen. Men kampsport bliver der altså ikke noget af i denne omgang.

Medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget godkendte for nylig det reviderede forslag om at se nærmere på muligheden for at anvende Sjælsøhallen til gymnastik og dans. Men det skete med den tilføjelse, at udvalget vil vurdere Sjælsøhallen i et helhedsperspektiv, herunder udgifterne til renovering af hallen, inden der træffes endelig beslutning om hallens fremtidige anvendelse.

Publiceret 03 May 2018 11:30