De nye målere skal ikke aflæses. Des ender selv indberetninger om elforbruget.

De nye målere skal ikke aflæses. Des ender selv indberetninger om elforbruget.

Alle skal have nye elmålere

En million hustande skal have nye, fjernaflæste elmålere. Turen er kommet til Rudersdal

Af
Thomas Schiermacher

Radius og målerproducenten Kamstrup går nu i gang med at udskifte de nuværende elmålere i Rudersdal. Radius skifter alle elmålerne, fordi måling af elforbruget pr. time og automatisk aflæsning er en forudsætning for at skabe et elmarked, hvor priserne kan variere henover døgnet.

Med de store andele af vindmøllestrøm i elnettet, vil strømmen eksempelvis blive billigere, når det blæser kraftigt. Det vil også være billigere at bruge strøm på de tidspunkter, hvor elnettet ikke er maksimalt belastet.

Fordele ved den nye måler

Når måleren er udskiftet, er det ikke længere nødvendigt at aflæse sit årsforbrug og melde flytning, og det bliver også nemmere at spare på energien, da man lettere kan holde øje med sit elforbrug.

Alle kunder får tilsendt to breve. Ét brev fra Radius der fortæller om målerudskiftningen, og ét fra Kamstrup med det præcise tidspunkt for udskiftningen. Selve udskiftningen af måleren tager ca. 15 minutter.

Publiceret 14 May 2018 08:00

SENESTE TV