Borgmester Jens Ive (V) ser langtfra positivt på de kommende budgetforhandlinger, som formentlig betyder nye besparelser. Arkvifoto

Borgmester Jens Ive (V) ser langtfra positivt på de kommende budgetforhandlinger, som formentlig betyder nye besparelser. Arkvifoto

Borgmesteren om budgettet:

“Det ser ikke godt ud”

“Vi har ikke en forventning om, at vi kommer helskindet igennem det her,” lyder det fra borgmester, Jens Ive (V) efter fremlæggelsen af det første budgetgrundlag

Af
Anne Dahl Kristensen

Der er ikke meget optimisme at spore hos borgmesteren, når man i øjeblikket spørger ind til den økonomiske situation i Rudersdal Kommune. Udsigten lige nu er, at kommunalbestyrelsen skal finde 350 mio. kr i de kommende budgetforhandlinger. Og det huer ikke borgmesteren.

“Da vi kom ud af 2017, var det faktisk med et forholdsvis stærkt budget, hvor der var cirka 60 mio. kr. i overskud. Men efter vi har fået de opdaterede tal med konsekvenserne af udligningsordningen, står vi nu og mangler 350 mio. kr. i det kommende fire-årige budget. Det er ikke godt. Vi tog hul på 2018 med en forhåbning om, at vi efter at have skåret og tilpasset ganske brutalt i budgetterne for 2016 og 2017, nu ville have plads i økonomien til at kunne lave de indsatser på skoler og daginstitutioner, som vi gerne vil. Det håb er væk nu,” lyder konstateringen fra Jens Ive (V), borgmester og formand for kommunens Økonomiudvalg.

Hvor der er vilje, er der vej

Der er flere årsager til, at det kommende budget ser ganske stramt ud. Men ifølge borgmesteren er det særligt udligningssystemet og den manglende reform af dette, der udfordrer den kommunale økonomi. Særligt statistikken for udlændinges uddannelsesniveau, som på nuværende tidspunkt ikke er blevet korrigeret, kritiseres af borgmesteren. Netop den del forværrer nemlig økonomien i Rudersdal med 150 mio. kr. i 2019-2022. Men ifølge Jens Ive kan der stadig ændres på denne statistik.

“Økonomi- og Indenrigsministeren har mulighed for at modificere tallene eller helt udelade dem. Og den del skal der tages stilling til, inden man melder udligningen for 2019 ud, hvilket sker i juni. Så foreløbig har jeg ikke opgivet håbet om, at ministeren kommer til fornuft og finder en løsning. Det er et håb, jeg ikke står alene med. Det gælder også hos flere andre borgmestre i Nordsjælland. Hvor der er vilje, er der vej,” konstaterer Jens Ive og fortsætter:

“Der har ikke været politisk vilje til at lave den udligningsreform, man ellers har lovet de danske kommuner i over et år. Så folketinget skylder en på dette område. Indtil der er en politisk vedtagelse af en ny udligningsreform, bør man i det mindste skærme os fra at blive ramt i den groteske størrelsesorden, som der her er tale om.”

Rudersdal hårdt ramt

Ifølge Jens Ive er han i samarbejde med andre nordsjællandske borgmestre fortsat i gang med en række henvendelser til ministeren på dette område. Ligeledes er der indledt en dialog med Rigsstatistikeren vedrørende det statistiske materiale fra Dansk Statistik.

Hvorvidt henvendelserne fører til en ændring i tingenes tilstand, vil tiden vise. Indtil da er udgangspunktet, som det blev fremlagt for Økonomiudvalget i sidste uge. Og det er ikke positivt for borgerne i Rudersdal. Meget tyder på, at der venter nye besparelser og en skattestigning.

“Vi ikke nogen forventning om, at vi kommer helskindet igennem budgetforhandlingerne, og vi må forberede os på, at vi bliver hårdt ramt. Det eneste positive jeg kan se ved det budgetgrundlag, der ligger nu, er, at vi kom ind i året med et lille overskud, som kan afværge lidt af smerten. Havde vi ikke gjort det, skulle vi finde 415 mio. kr i stedet,” lyder det fra Ive.

Væsentlige usikkerheder

Intet er dog afgjort endnu. Og som det også fremhæves i dagsordenen for sagens behandling i Økonomiudvalget, er det foreløbige udspil forbundet med store usikkerheder. Blandt andet afventer man et mere præcist skøn over skatteindtægter i kommunen. Ifølge borgmesteren er skatteskønnet fra staten kendt for normalt at ligge under det niveau, som de faktiske skatteindtægter kommer til at ligge på. Så kommer det hele mon til at se så sort ud?

“Det gør det i hvert fald lige nu. Og jeg frygter, at det bliver et beløb i denne størrelsesorden, som vi skal finde,” siger Jens Ive.

Bliver det tilfældet, er det ikke realistisk at hente hele beløbet via besparelser, vurderer borgmesteren.

“Vi er stadig i gang med at implementere nogle af de besparelser, vi lavede i 2016, så det bliver en kombination af besparelser og mere i skat. Med de tal, vi nu regner med, betyder det, at borgerne i Rudersdal i værste fald skal betale 1,2 mia. kr. mere i skat i løbet af den fire-årige budgetperiode. Det svarer til cirka 60.000 kr. per husstand,” konstaterer Jens Ive.

Der er indkaldt til ekstraordinært budgetmøde i juni, hvor kommunalbestyrelsen tager fat på opgaven med at forhandle budgettet på plads.

Publiceret 15 May 2018 11:30