Børn har brug for fællessakber og inden skal udelukkes på grund af manglende økonomisk formåen. Den nye forening BROEN i Rudersdal vil hjælpe børn i udsatte familier med at få en fod ind i foreningslivet.

Børn har brug for fællessakber og inden skal udelukkes på grund af manglende økonomisk formåen. Den nye forening BROEN i Rudersdal vil hjælpe børn i udsatte familier med at få en fod ind i foreningslivet.

Bro til aktiv fritid for udsatte børn

Der er forældre, der ikke kan sende deres børn til fritidsaktiviteter på grund af pengemangel. Det vil en ny forening lave om på. Kommunen og foreningslivet skal inddrages

Af
Thomas Schiermacher

Børn En aktiv fritid er en vigtig del af trivslen for alle børn. Men i nogle familier er økonomien så stram, at det er nødvendigt at skære ned på børnenes fritidsaktiviteter eller at prioritere dem helt væk. Det går hårdt ud over børnenes trivsel og sundhed og deres mulighed for at være en del af et positivt fællesskab med f.eks. sport, spejder, musik eller teater som omdrejningspunkt.

Nu vil en ny forening BROEN Rudersdal være med til at bygge bro til et aktivt fritidsliv for udsatte børn og unge i hele kommunen. Bag foreningen står en gruppe engagerede personer fra lokalområdet.

Initiativtager Anne Kildegaard mener, at der er børn, som har brug for en håndsrækning.

”Vi har alle brug for at være en del af et fællesskab. Og her har vores idræts- og fritidsforeninger et fantastisk tilbud om gode fællesskaber for både børn og voksne. BROEN er en frivillig forening, der giver økonomisk støtte til udsatte børn og unges fritidsaktiviteter. Støtten går til kontingent og udstyr, og den har stor betydning for børnene, fordi den giver dem mulighed for at være en del af fællesskabet på lige fod med andre børn og voksne rollemodeller – også efter skoletid. Vi bygger med andre ord en bro for de børn, der ikke har muligheden for at gå til noget i fritiden i sin egen familie.”

Samarbejde med kommune og foreningsliv

BROEN Rudersdal vil arbejde tæt sammen med fagpersoner i Rudersdal Kommune såsom lærere, pædagoger, sagsbehandlere, familierådgivere og andre med et godt kendskab til børn i udsatte familier. Og så skal der selvfølgelig være et godt og tæt samarbejde med de lokale foreninger og klubber inden for idræts- og fritidsområdet.

BROEN Rudersdal bliver en del af BROEN Danmark og der findes i forvejen 27 lokalforeninger af rundt om i landet. I 2017 hjalp BROENs lokalforeninger ca. 4.800 udsatte børn og unge til en aktiv fritid. BROEN startede på privat initiativ af Hans Søgaard i Horsens i 2002.

BROEN er afhængig af både private og offentlige bidrag for at kunne hjælpe udsatte børn til en aktiv fritid. Men første skridt for at komme i gang med arbejdet for de udsatte børn i Rudersdal er at stifte foreningen. Derfor holdes der stiftende generalforsamling for BROEN Rudersdal onsdag den 20. juni kl. 19.30 i caféen på Vedbæk Skole, Henrikholms Allé 2, 2950 Vedbæk. Alle med interesse er velkomne til at deltage og høre nærmere om foreningen.

Fra 30 maj kan du Finde mere om foreningen BROEN Rudersdal på www.broen-rudersdal.dk.

Publiceret 17 May 2018 09:00

SENESTE TV