Der arbejdes fortsat med ideen om at flytte Vedbækfundene fra Gl. Holtegaard tilbage til Vedbæk. Konkret er man i øjeblikket i gang med at søge økonomiske midler hos diverse fonde.

Der arbejdes fortsat med ideen om at flytte Vedbækfundene fra Gl. Holtegaard tilbage til Vedbæk. Konkret er man i øjeblikket i gang med at søge økonomiske midler hos diverse fonde.

Vedbækfundene rykker et skridt nærmere Vedbæk

Der har igennem de sidste par år været arbejdet med idéen om at flytte Vedbækfundene tilbage til Vedbæk, og nu er man i gang med at søge om fondsmidler

Af
Anne Dahl Kristensen

Da man tilbage i 1975 begyndte at bygge Vedbæk Skole og i den forbindelse fik lavet de første udgravninger, gjorde man et kostbart og enestående fund. I jorden fandt man nemlig skeletter fra mennesker, der kunne dateres helt tilbage til Jægerstenalderen. Og igennem de sidste mange år har skeletterne, der har fået navnet Vedbækfundene, været udlånt til Rudersdal Kommune af Nationalmuseet på en særlig 99-årig aftale. Her har de 7000 år gamle gravfund kunne opleves på udstillingen på Gl. Holtegaard.

Men nu er det foreslået, at udstillingen skal flyttes tilbage til Vedbæk, hvor fundene stammer fra, nærmere betegnet området ved Henriksholm. Her har Rudersdal Kommune i forbindelse med udstykningen af området købt en grund, hvorpå det påtænkes at placere det nye museum og den nye udgave af Vedbækfundene.

Projektet tog form allerede tilbage i 2016, og nu er man så langt i processen, at man er i gang med at søge om økonomisk støtte til realisering af projektet hos diverse fonde.

Læs også: Forslag: Flyt Vedbækfundene til Vedbæk

Medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg blev orienteret i sagen på deres seneste møde i begyndelsen af maj, og af dagsordenen fremgår det, at der på nuværende tidspunkt er sat gang i en ansøgningsproces med '15. juni Fonden', ligesom der er indledt en dialog med A.P. Møller Fonden og Velux Fonden.

Formålet er, at man ved at flytte fundene tilbage til Vedbæk, ønsker at lave et nyt museum og oplevesescenter, som med diverse aktiviteter kan sætte historien i spil på ny måeder.

Rudersdal Kommune har foreløbig disponeret 2,5 mio. kr i egenbetaling til projektet. Et beløb der er gået til køb af grunden ved Henriksholm og konsulentydelser. Såfremt der bliver tale om en endelig realisering af projektet kommer kommunen formentlig til at bidrage yderligere til den årlige drift af stedet.

Enestående fortælling

Problemet med de nuværende rammer for udstillingen på Gl. Holtegaard er pladsen. Der er ganske enkelt ikke nok af den, og samtidig trænger de fysiske rammer til en renovering i den 30 år gamle udstilling på Gl. Holtegaard. Omvendt tænkes der store tanker i forhold til en realisering af flytningen.

“Vi vil skabe en ny museumsattraktion, som med en helt særlig placering i naturen og med en enestående fortælling fra vores fortid skal sætte nye standarder for fremtidens formidlingssteder. (...) En flytning til den nye bebyggelse Henriksholm vil give en enestående mulighed for at få landskabet, kulturhistorien og museet til at smelte sammen. Der ligger en stor styrke og autencitet i fortællingen om, at 'det var lige her'. Her vil det nye museum lade den 7.000 år gamle fortælling mødes med nutiden og blive en del af et fællesskab for borgerne i en helt ny bebyggelse,” lyder det i projektbeskrivelsen fra marts 2017.

Læs også: Tv-program lokker gæster til Vedbækfundene

 

Vedbækfundende har nemlig noget enestående at byde på. Da nyheden om de arkæologiske fund fra Vedbæk kom ud i 1975, var det spektakulært både i Danmark og i den arkæologiske verden internationalt.

“Nu vil det atter være muligt at skabe overskrifter: En flytning vil give en enestående mulighed for at udføre og formidle nye naturvidenskabelige undersøgelser af gravfundenes knogler, tænder og udstyr,” står der videre i projektetbeskrivelsen.

Ønsketænkning modificeres

Det hele afhænger dog af økonomi, og hvor meget støtte kommunen kan få fra de forskellige fonde.

“Hvis det viser sig, at vi ikke kan få den sum penge, som vi oprindeligt havde regnet med, må vi skalere ned i projektet. Samtidig skal vi selvfølgelig også senere have en politisk drøftelse af, hvor meget vi selv har råd til at bidrage med. Det der er fremlagt nu i projektbeskrivelsen er ønskescenariet, og så må vi se, hvad der kan lade sig at gøre,” fortæller formanden for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, Kristine Thrane (S).

Kulturudvalgsformanden ser selv flytning af de historie fund som en fordel.

“Vedbækfundene har allerede i dag besøg af mange skoleklasser og øvrige interesserede, fordi Vedbækfundene har en meget spændende historie. Og hvis ideen om udearealer kan realiseres kommer det til at spille rigtig fint sammen. På den måde kan man rigtig se, hvordan området tidligere har været med bålpladser og lignende. Det kan blive en rigtig fin løsning,” fortæller Kristine Thrane.

Netop udearealerne er et vigtigt fokusområde for 15. juni Fonden, og ligeledes lægges der hos de to øvrige fonde vægt på, at fokus i den kommende udstilling bliver på mennesker, aktiviteter og indhold fremfor mursten. Og derfor ender det formentlig med en nedskalering af projektet.

“Der skal fremadretter også være fokus på den stærke kernefortælling om Vedbækfundene i en fysisk ramme, men særligt i selve bygningsvolumen bør der skaleres ned i forhold til der, der indledningsvist var forudsat,” fremgår det af dagsordenen for det seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Publiceret 17 May 2018 11:30