Der er nye udemiljøer på vej på Vedbæk Skole.

Der er nye udemiljøer på vej på Vedbæk Skole.

Forældre bag forbedringer for unge i Vedbæk

I Vedbæk har forældrene selv skabt en plan for et bedre udemiljø på skolen og selv samlet penge ind til projektet. Nu kommer der støtte fra kommunen

Af
Thomas Schiermacher

Er du ung i Vedbæk, ved du formentlig godt, at der ikke er mange steder at hænge ud efter skoletid, om eftermiddagen og om aftenen. Det er især de unge i folkeskolens ældste klasser, der mangler væresteder. Det gælder både i skoletiden og i fritiden. De faciliteter, der er for de unge i Vedbæk, er ikke nutidige, og byens unge efterspørger steder at hænge ud.

Nu ser det ud som om, børnenes bønner er blevet hørt.

På Vedbæk Skole har skolebestyrelsen og forældreforeningen VESKFO længe været i dialog om en udvikling af Skatepark Gertrud, det allerede eksisterende anlæg, og skolebestyrelsen har også længe ønsket at forbedre udemiljøerne på skolen, Derfor har forældrene i foreningen udarbejdet en helhedsplan for udeområderne, der er opdelt i etaper og zoner. Og på det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev det besluttet at støtte bestræbelserne på, at forbedre forholdene for de unge i Vedbæk.

Skolens ledelse og bestyrelse vil gerne etablere en såkaldt 'aktivitetsoase'.

Socialdemokratiets Kristine Thrane er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal, og hun bakker op om det flotte forældreinitiativ.

“Jeg synes, at det er et imponerende initiativ, de forældre har taget. Det er godt og gennemarbejdet og et projekt, der er lavet af forældre og drevet af borgere. Det tager jeg hatten af for,” siger hun.

Kristine Trane og resten af udvalget har indtil videre mest givet moralsk støtte til forældreforeningen. Men kommunalbestyrelsen stemte onsdag for at give en økonomisk håndsrækning til projektet.

“Vi giver kun et meget begrænset beløb til projektet. Det drejer sig om 32.000 kr. Men jeg synes, det er godt, og der er ingen tvivl om, at der mangler noget at lave for især de unge i udskolingen i Vedbæk,” siger hun.

Det er skolebestyrelsen på Vedbæk Skole, der har udarbejdet den ambitiøse helhedsplan for skolens udearealer. Men der er massiv støtte fra en større forældrekreds i Vedbæk til at forbedre forholdene for børn og unge på skolen.

Alle kan gøre noget

Susanne Evers Thomsen er forkvinde for Vedbæk Skoles Forældre Forening VESKFO, der bakker op.

“Det vi gerne vil i VESKFO er at gå ind og støtte med det, vi som forældre kan støtte med på skolen. Vi har betalt for basketkurve og legetårn, og vi vil gerne have lavet en multibane. Vi har haft arrangeret arbejdsdag på skolen, og vi samler penge ind lokalt til at udføre forbedringer af skolens udemiljøer,” siger hun.

VESKFO aktiverer forældrene til børn, og ved helt traditionelt indsamlingsarbejde har foreningen indtil videre skrabet et ganske stort beløb sammen.

“Vi har måske samlet omkring 150.000 kr. ind indtil videre. Vi gør, hvad vi kan, og laver tombolaer og boder og laver loppemarked og julelotterier, så vi kan forbedre udearealerne. Og vil man ikke give penge, kan man hjælpe med arbejdskraft. Alle kan gøre noget,” siger hun.

Og det gør mange. Men der er også folk, der mener, at det ikke er en borgeropgave.

“Jeg kan godt forstå, hvorfor nogle måske siger, at de ikke mener, man skal gøre det. Jeg har da også hørt argumentet om, at 'vi betaler rigeligt i skat', men der er bare så mange besparelser på børneområdet, at det er nødvendigt,” siger hun.

Kristine Thrane (S) er fuld af lovord for det arbejde forældrene i vedbæk har lagt for dagen for at forbedre udearealerne omkring Vedbæk Skole.

Kristine Thrane (S) er fuld af lovord for det arbejde forældrene i vedbæk har lagt for dagen for at forbedre udearealerne omkring Vedbæk Skole.

Det koster at bygge

I forslaget er det en forudsætning, at forældreforeningen kan rejse 300.000 kr. til aktivitetsoasen og det, der i projektet bliver kaldt Zone 3.

Skolebestyrelsen har indhentet tilbud på den del af projektet. Det lyder på ca. 1.200.000 kr. Til dato er der opnået tilsagn om finansiering af 480.000 kr. Lokale og Anlægsfonden vil give 180.000 kr., og VESKFO vil samle ca. 300.000 kr. sammen til formålet. Derudover er der tilsagn fra Fog-fonden på materialer. Bliver projektet koblet til et aktivitetsoaseprojekt med flere lokale interessenter, kan det åbne op for yderligere fondssøgninger. Dertil kommer, at Folkeoplysningsudvalget har besluttet at støtte projektet ved Vedbæk Skole med 60.000 kr.

I en redegørelse fra Teknik og Miljø, der forelægges til politisk behandling i juni, bliver det foreslået, at udearealerne ved Vedbæk renoveres for 460.000 kr. Bliver det forslag vedtaget, skal den renovering koordineres med et eventuelt anlæg af aktivitetsoasen.

Uden for skoletid

Hvis den nye helhedsplan gennemføres, er det meningen, at udearealerne også skal fungere som væresteder i fritiden for Vedbæks børn og unge. Det er derfor vigtigt, at der er let adgang til områderne, og at det hele kobles sammen med Skatepark Gertrud, de tilbud, der allerede er i Ung i Rudersdal og det lokale foreningsliv.

At der er et stort behov for at skabe bedre rammer for de unge, det indrømmer Kristine Thrane fra Socialdemokratiet.

“En anden ting, vi har fokus på er, at de unge i Vedbæk mangler et sted at være indenfor. Det arbejder vi på at finde en løsning på,” siger hun.

Publiceret 22 May 2018 11:00