Formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg, Kenneth Birkholm (K), mener, at indsatsen på handicapområdet er forbedret, siden nedlæggelsen af amterne.

Formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg, Kenneth Birkholm (K), mener, at indsatsen på handicapområdet er forbedret, siden nedlæggelsen af amterne.

Formand:

“Indsatsen er forbedret”

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget mener, at indsatsen på handicapområdet er forbedret igennem de seneste år

Af
Anne Dahl Kristensen

I et debatindlæg opfordrer Niels Jarnø Johansen til, at handicapområdet i Rudersdal får et serviceeftersyn, og at opgaven flyttes over i regionalt regi. Men ifølge formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Kenneth Birkholm (K), er kommunen kommet langt på netop dette område.

“Jeg er sikker på, at der er flere kommuner, der ikke er klædt på til at løfte denne opgave. Men jeg mener, at Rudersdal faktisk er en af de kommuner, der er udfører opgaven bedst. Inden for de rammer og de muligheder, vi har til rådighed, er vi tæt på at skabe det optimale tilbud for denne gruppe af borgere,” siger Kenneth Birkholm og fortsætter:

“Jeg er faktisk blevet meget positivt overrasket over, hvor dygtige vores medarbejdere inden for området er. De løfter en utrolig stor og tung opgave, og det gør de godt. Men jeg giver Niels Jarnø Johansen ret i, at det netop også er en stor og tung opgave, som ligger på dette område. Jeg kan godt se fordelen i at få samlet eksperter og ekspertisen ét sted, men det forsøger vi faktisk også i dag i form af et samarbejde på tværs af kommuner.”

Flere forbedringer

Først og fremmest er der etableret et økonomisk samarbejde, idet Rudersdal Kommune modtager borgere fra andre kommuner, som bor på de lokale bosteder og den anden vej rundt. Samtidig fremhæver formanden, at der videndeles på tværs af kommunegrænser, når det gælder udviklingen af de enkelte bosteder. Det tværkommunale samarbejde er ifølge formanden en nødvendighed netop for at løfte det tunge område, og han mener, at der siden nedlæggelsen af amterne er sket væsentlige forbedringer på området, blandt andet ved at få inddraget de pårørende i arbejdet.

Når det er sagt, er han dog lydhør for den rejste kritik.

“Det er klart, at hver eneste gang, jeg bliver mødt af borgere, som har en oplevelse af forhold, der ikke er optimale, giver det anledning til, at vi bliver klogere og ser nærmere på området,” konstaterer formanden, som er åben for dialog med de berørte parter, og samtidig ikke afviser tanken om et samarbejde i større regi.

“Jeg kan se en ide i at undersøge muligheden for stordriftsfordele uanset hvilket område, man beskæftiger sig med. Men jeg er ikke umiddelbart sikker på, at der vil være meget mere at hente på dette område, for jeg mener, vi har løftet området i de seneste år,” konstaterer han.

Udvalgsformanden medgiver dog, at der ligger en stor udfordring i at finde det rette personale.

“Det er et svært område at rekruttere til. Opgaven kræver en speciel type medarbejdere, som virkelig vil opgaven med at gøre en forskel for disse borgere. Det er hverken det mest vellønnede eller mest glamourøse job, og det kræver en stor indsats,” siger han. Medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget kan formentlig se frem til en henvendelse fra en gruppe pårørende, hvorefter området kan diskuteres yderligere.

Publiceret 23 May 2018 11:30