Borgmestre i fælles appel til ministeren

Borgmestrene i Rudersdal og Furesø forsøger sammen at få korrigeret grundlaget for udligning

Diskussionen om den kommunale udligning er en diskussion, der langtfra er slut. Det fremhæver borgmestrene fra Rudersdal og Furesø Kommuner i en pressemeddelelse.

De er nemlig gået sammen om at skrive et brev til Økonomi- og Indenrigsminister, Simon Emil Ammtzbøll-Bille. Heri opfordrer Jens Ive (V) og Ole Bondo Christensen (S), der er borgmester i Furesø Kommune, ministeriet til at se bort fra de anvendte oplysninger om indvandreres medbragte uddannelse, der er en del af grundlaget for beregning af udligningen, og som de mener, der hersker usikkerhed om.

“Vi vil derfor bede dig om at vurdere, hvorvidt det er sagligt og rimeligt at gennemføre for os store tabsgivende ændringer i udligningssystemet på et så spinkelt og usikkert grundlag,” skriver de to borgmestre i deres brev.

Læs også: Borgmester efter udligningskollaps: "Det er dybt uansvarligt"

Samtidig har borgmestrene fået en advokat til at vurdere mulighederne for, at ministeren kan se bort fra den pågældende statistik. Og det mener Ive og Bondo Christensen, at der er en reel mulighed for.

“Som det fremgår af redegørelsen, har du instrumenterne til det, og der er også nævnt eksempler på, at ministeriet tidligere har håndteret usikre tal,” skriver de i brevet, som de afslutter med ordene:

“Tvivlen om validiteten af tallene og anvendeligheden af statistikken er efter vores opfattelse så stor, at det ikke vil være sagligt begrundet at påføre os så store tab. Derfor vil vi bede dig om at finde en løsning på dette alvorlige problem, indtil der kan gennemføres en permanent ændring af udligningssystemet.”

Publiceret 24 May 2018 11:00