Rudersdal fremhævet for to gode klimaløsninger

Har to projekter med i publikation over de 100 bedste klimaløsninger

Rudersdal Kommune har fået to klimaprojekter med i et stort Realdania-initiativ, hvor man præsenterer landets 100 bedste klimaløsninger til gavn og inspiration for andre i form af publikationen Klima100.

Klima100 viser, hvordan de danske kommuner tilpasser sig de voldsomme klimaændringer, arbejder for at bremse forandringerne og skabe en grønnere fremtid.

Det ene projekt, 'Den bæredygtige skole', handler om, hvordan Rudersdal har nået sit mål om at reducere CO2-udledningen i kommunens skoler ved at energioptimere og påvirke adfærden hos børnene og de ansatte.

I det andet projekt har Rudersdal samarbejdet med Fredensborg og Hørsholm om at sikre Usserød Å mod oversvømmelser.

“Vi er naturligvis stolte og glade over, at to klimaprojekter, vi har været en del af, er fundet egnet til at være med i kampagnen. Det ser jeg som en anerkendelse af den indsats, vi lægger i at tænke og agere grønt,” siger formand for miljø- og teknikudvalget Court Møller i en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune.

Placeringen i publikationen Klima100 er i god tråd med, at Rudersdal er ved at omsætte intentionerne i kommunens klima- og energipolitik til konkrete initiativer. jesl

Publiceret 11 June 2018 09:00