Den afgående formand Lisbet Riis fra Nærum giver blomster til den nyvalgte.

Den afgående formand Lisbet Riis fra Nærum giver blomster til den nyvalgte.

Sjældent formandsskifte i Boligkontoret Danmark

Efter 16 år for bordenden har nuværende formand for administrationsselskabet Boligkontoret Danmark, Lisbet Riis valgt at give stafetten videre. På organisationens repræsentantskabsmøde blev Klaus Bentzen fra Bogense Boligforening enstemmigt valgt som ny formand. Og han er helt klar på, hvilke mærkesager, han gerne vil føre ud i livet

Af
Thomas Schiermacher

SKIFTEDAG Boligkontoret Danmark administrerer godt 32.000 almene boliger rundt omkring i landet for boligselskaber og kommuner. Og det årlige repræsentantskabsmøde med repræsentanter fra alle boligselskaberne er en del af det beboerdemokrati, der ligger til grund for Boligkontoret Danmarks eksistens.

Forrige lørdag var det for Lisbet Riis’ vedkommende det sidste repræsentantskabsmøde som formand. Hun var klar til at give stafetten videre, medens hun ’stadig er i god form’, som hun selv udtrykker det.

Det nødvendige generationsskifte

Med enstemmigt flertal og klapsalver blev det Klaus Bentzen fra Bogense Boligforening, der blev valgt som Boligkontoret Danmarks nye formand. Klaus har boet i og siddet i Bogense Boligforenings bestyrelse siden 1999 og i Boligkontoret Danmarks bestyrelse siden 2008.

Han er meget bevidst om, at det kommer til at kræve sin mand at være formand for en organisation med ca. 500 ansatte og en omsætning på over 2 mia. kroner, men er samtidig helt klar i mælet på, hvilke mærkesager, han især vil fokusere på som ny formand:

’’Vi må se i øjnene, at vi skal igennem et generationsskifte i beboerdemokratiet – vi er alt for mange, der er over 65 år’’ siger han med et smil, og fortsætter: ’’så jeg vil arbejde på at sikre det helt igennem nødvendige generationsskifte, for at beboerdemokratiet og vores kultur kan overleve på sigt’’.

’’Vi må se i øjnene, at vi skal igennem et generationsskifte i beboerdemokratiet – vi er alt for mange, der er over 65 år’’

En boligsektor i politisk modvind

Klaus nævner til sidst et stort ønske og en vilje om at holde gang i den politiske debat. Den er vigtig for den almene boligsektor set i lyset af det politiske pres, sektoren oplever for tiden: ’’Vi skal fortsat kæmpe for de almene værdier og for beboernes friværdi i form af Landsbyggefondens midler, og vi skal fortsat gøre opmærksom på nødvendigheden af en almen boligsektor i vores samfund – samt vise konsekvenserne af, hvis sektoren svækkes’’. Og det gælder ikke blot frem til det kommende folketingsvalg, afslutter han, ’’også bagefter er det yderst vigtigt, at vi holder den da siddende regering op på de løfter, de giver i løbet af valgkampen’’.

Publiceret 19 June 2018 00:00