Den sjældne sommerfugl 'Violetrandet Ildfugl' er ikke set i Rudersdal siden 2014. Men nu er der set seks-otte eksemplarer i Birkerød. Pressefoto

Den sjældne sommerfugl 'Violetrandet Ildfugl' er ikke set i Rudersdal siden 2014. Men nu er der set seks-otte eksemplarer i Birkerød. Pressefoto

Sjælden sommerfugl er set i Birkerød

En sjælden gæst, sommerfuglen 'Violetrandet Ildfugl', har slået sig ned på Nørrevangssletten i Birkerød

Opdagelsen af den sjældne sommerfugl på det grønne område Nørrevangssletten i Birkerød er et af de første beviser på, at afbrænding af græs gavner naturen. Det skriver Rudersdaæ Kommune i en pressemeddelelse.

For tredje år i træk blev der i foråret gennemført forsøg med afbrænding for at undersøge, om den slags naturpleje kan tilføre naturarealet en højere biodiversitet, end det hidtidige høslæt har kunnet.

Afbrændingen har fjernet det døde visne plantemateriale og skabt en blottet sortbrændt jord, hvor frø nu har fået mulighed for at spire. På den korte tid, forsøget har kørt, er der konstateret et højere antal plantearter i de felter, som er brændt af, særligt blomstrende urter er nu langt mere talrige her.

Sjælden gæst er vendt tilbage

Den violetrandede ildfugl, som både er sjælden og i tilbagegang, er - med undtagelse af et enkelt eksemplar i 2014 - ikke set i Rudersdal i mange år. Men indtil videre er der nu set seks-otte individer på Nørrevangssletten. Og der er muligvis tale om flere, da arten klækker over en periode på nogle uger.

Violetrandet ildfugl er ellers stort set forsvundet fra flere landsdele, der er stadig en håndfuld kendte bestande tilbage i Nordsjælland, men flere af disse er skrantende og individmæssigt meget fåtallige.

Bestanden på Nørrevangssletten er i den sammenhæng helt ny og skaber håb om bedre at kunne bevare og sammenbinde bestandene på tværs af kommunerne.

Lad sommerfuglene flyve

Rudersdal Kommune skriver på deres hjemmeside, at man skal være opmærksom på, at det generelt ikke er tilladt at indsamle dagsommerfugle. Læs hos Naturstyrelsen hvilke regler der gælder:

Pas på de truede og sårbare dagsommerfugle

Det er heller ikke tilladt at indsamle sommerfugle på Rudersdal Kommunes arealer.

adk

Publiceret 20 June 2018 10:30