Fem borgmestre fra de nordsjællandske kommuner langs Kystbanen og formanden for Region Hovedstaden mødtes i sidste uge med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Fem borgmestre fra de nordsjællandske kommuner langs Kystbanen og formanden for Region Hovedstaden mødtes i sidste uge med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Ny analyse skal forbedre Kystbanen

Trafikministeriet sætter gang i en analyse af mulighederne for at forbedre Kystbanens punktlighed og kapacitet

Fem borgmestre fra de nordsjællandske kommuner langs Kystbanen og formanden for Region Hovedstaden mødtes i sidste uge med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Målet var at gøre ministeren opmærksom på Kystbanens mange problemer samt bekymringen for de store ændringer i køreplanen, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foreslår i oplægget til ny trafikplan for den statslige jernbane. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Hvis forslaget til ny trafikplan realiseres, bliver der fremover væsentligt færre afgange fra de sydligste stationer på Kystbanen, ligesom den direkte forbindelse til Ørestad og lufthavnen forsvinder, hvorfor de rejsende skal skifte undervejs.

Ændringerne på Kystbanen skal ses i sammenhæng med de stadig stigende trængselsproblemer i hele hovedstadsregionen og et reelt fravær af alternative transportveje.

Livsnerve for Nordsjælland

På mødet blev parterne enige om, at der inden sommerferien skal sættes gang i et hurtigt analysearbejde af udfordringer og muligheder for at forbedre punktligheden på Kystbanen.

Det glæder borgmester Jens Ive (V), som deltog i mødet med ministeren:

”Kystbanen er en livsnerve for hele Nordsjælland, og det gjorde vi klart for ministeren på mødet. Jeg vil derfor gerne kvittere for, at ministeren på baggrund af vores møde nu sætter en analyse af mulige forbedringer i gang hurtigst muligt. Det er der stort behov for,” siger han i pressemeddelelsen.

Analysen skal blandt andet undersøge fordelene ved at lade Kystbanen køre som et lukket system mellem Helsingør og København. Det vil betyde, at man vil skulle skifte i København for at opnå forbindelse til andre destinationer, men det vil til gengæld kunne stabilisere Kystbanens punktlighed.

adk

Publiceret 21 June 2018 10:00