50 år gammel tradition afskaffes:

Rudersdal sender ikke juletræ til Grønland i år

Dyre fragtpriser og besværlige vilkår gør, at den mangeårige tradition med at sende et juletræ til Sydprøven på Grønland nu ser ud til at må droppes

Af
Anne Dahl Kristensen

Det er sommer, og umiddelbart er der ikke mange, der i øjeblikket skænker julen og højtidens traditioner mange tanker. Men ikke desto mindre er det, hvad medlemmerne af Rudersdal Kommunes Økonomiudvalg onsdag tog stilling til. På deres møde blev medlemmerne nemlig orienteret om den aktuelle situation i en mangeårig juletradition, som nu ser ud til at må afskaffes.

Sagen drejer sig om et juletræ. Siden 1960´erne og frem til kommunesammenlægningen har Birkerød Kommune haft tradition for at sende et otte meter højt juletræ til Sydprøven, også kaldet Alluitsup Paa, på Grønland. Det er en tradition, der er opstået på baggrund af den relation, der har været mellem Birkerød og Sydprøven, som er venskabsbyer, og en tradition, som Rudersdal Kommune efter kommunesammenlægning overtog ansvaret for.

Hidtil er der hvert år blevet sendt et juletræ til byen på Grønland, så træet kunne stå klar med lys ved kirken den første søndag i advent.

“En hilsen, som den lille bygd med cirka 390 indbyggere, har været meget taknemmelige for,” fremgår det af dagsordenen for mødet i Økonomiudvalget.

Dyr fragt

Men nu ser det ud til, at traditionen må lægges i graven. Ændrede fragtregler gør det nemlig dyrt og besværligt at få træet sendt af sted.

Juletræet er hvert år blevet leveret af Buderupholm Statsskovdistrikt i Skørping, og ifølge de oplysninger, der fremlægges for Økonomiudvalget, kostede det frem til 2015 knap 7.000 kr. inklusiv fragt at få transporteret det otte meter høje grantræ til den lille bygd.

I 2016 blev der sendt et seks meter højt juletræ til Sydprøven, og samme år blev fragtreglerne ændret, så prisen i stedet blev udregnet per m3.

“Udgiften til fragten ville herefter beløbe sig til ca. 41.000 kr. Kulturområdet fik oplysning om, at der kunne søges sponsorstøtte via Royal Arctic Lines (fragtfirmaet.red) sponsorudvalg. Efterfølgende blev der bevilget fri fragt af et seks meter højt juletræ,” fremgår det af dagsordenen.

Ikke noget træ i år

Men i 2017 blev en samlet ansøgning om fri fragt på vegne af flere kommuner afslået med en bemærkning om, at man sædvanligvis ikke støttede kommunale projekter.

I stedet lykkedes det at få indgået en særaftale sammen med Roskilde Kommune. Derefter var der en samlet regning på cirka 15.000 kr., der skulle betales for træ og fragt.

“Kulturområdet samarbejdede med foreningen Sydprøvens Venner - en forening, der understøtter venskabsrelationer mellem Alluitsup Paa og Rudersdal - som donerede foreningens beholdning/formue på 6.000 kr., og resten finansierede kulturområdet,” skriver forvaltningen i dagsordenen.

Men i år har Venskabsforeningen ikke disponible midler til formålet, og det ser sort ud i forhold til at få fragtet et juletræ til bygden.

“Kulturområdet vurderer, at det ikke længere er holdbart at anvende den megen tid på indsatsen for at få skaffet pengene til træ og transport - alene idet det efterhånden synes ret umuligt at få donation til formålet. Indsats og udgift er uforholdsmæssig høj, og derfor anbefaler kulturområdet, at der ikke længere sendes juletræ til Sydprøven,” fremgår det af forvaltningens indstilling til medlemmerne af Økonomiudvalget.

Det oplyses i dagsordenen, at udgifterne til projektet vil løbe op i cirka 46.000 kr., hvis man ønsker at gennemføre projektet. Man anslår, at det koster 5.000 kr. for selve træet, og cirka 41.000 kr. for at få fragtet det til Grønland.

Formanden for Økonomiudvalget, borgmester Jens Ive (V) oplyser til Rudersdal Avis, at man gerne bibeholder det kommunale tilskud til ordningen, hvis der kan findes en anden eller billigere løsning.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra fragtfirmaet inden redaktionens deadline.

Publiceret 21 June 2018 11:30