Borgerne i Sandbjerg kæmper videre for at få afskaffet den nye lokalplan for området. Arkivfoto

Borgerne i Sandbjerg kæmper videre for at få afskaffet den nye lokalplan for området. Arkivfoto

Borgere kæmper videre mod Lokalplan 257

Borgerne i Sandbjerg vil ikke rulle om på ryggen og acceptere den nyligt vedtagne lokalplan for området. Selv om høring og klager har givet indrømmelser, sparker de den til hjørne og sender den til Planklagenævnet

Af
Thomas Schiermacher

På onsdagens møde i kommunalbestyrelsen blev den omstridte Lokalplan 257, der omhandler Sandbjerg-området vedtaget. Det oprindelige lokalplanforslag skabte først på året vrede blandt beboerne i området. De mente lokalplanen var overflødig, fordi Planloven allerede beskyttede området med overbebyggelse, grimme hegn og beplantninger, der ødelagde udsigten. Men kommunen var uenig og forslaget blev fremlagt med en bevidst restriktiv praksis, for at beskytte landskabet og naturen og sikre naboer mod for dominerende byggeri.

Politikerne har lært af protesterne

Men den beskyttelse ville borgerne i Sandbjerg helst være fri for og de fleste - ca. 70 procent - skrev under på et ”Nej tak” til lokalplanen og en gruppe borgere i området organiserede en stærk ’modstandsbevægelse’ og gik i brechen for at få ændret eller afskaffet planen.

En af frontfigurerne i den indsats er Christian Fischer Trollo. Han er splittet i forhold til den endelige plan der nu er vedtaget.

”Man kan sige, at der er ikke tvivl om, at vi er glade for at der er ændret så meget som der er i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. For det første er det blevet til at læse og forstå for almindelige mennesker,” siger han, mens vi taler om de positive ting ved forslaget.

Der er stadig ting, vi ikke vil have. Det er først og fremmest hele lokalplanen. Vi mener stadig at planloven er nok og vi har besluttet at indklage den for Planklagenævnet

Og så kommer vi til sagen. For selv om Trollo indrømmer der er lyttet og han er glad for ændringerne, så er facit stadig, at han og gruppen bag de mange protester og høringssvar stadig ikke vil have en Lokalplan, der lægger nye, strammere restriktioner over byggerier og beplantninger.

”Der er stadig ting, vi ikke vil have. Det er først og fremmest hele lokalplanen. Vi mener stadig at planloven er nok og vi har besluttet at indklage den for Planklagenævnet i håb om at få den forkastet. Vi ved ikke, hvad vores chancer er, men vi vil prøve det," siger han.

"Der er mange ting, f.eks paragraf 7, der regulerer vinduesstørrelser mv. Vi mener, at der er tale om en kraftig overregulering og det kæmper vi fortsat imod,” siger han.

Hørt, men ikke nok

”Jeg er ikke sikker på, at jeg synes om høringsprocessen. Den kunne være langt mere demokratisk og jeg godt kunne tænke mig, at der først var et borgermøde, som vi havde. Derefter en bearbejdningsproces som den vi har haft med politikerdialog. Og derefter synes jeg faktisk, at der burde have været et borgermøde mere, hvor den næste version af forslaget blev debatteret med borgerne, og hvor man kunne få holdningstilkendegivelser. Derefter kunne kommunalbestyrelsen så vedtage det, siger han.

Han medgiver dog, at borgerne i området er blevet hørt. Bare ikke nok, som man kan læse ovenfor.

”Der er sket en del opblødninger ift. landbrugsejendommene herude. Dem der bor på hesteejendomme er også glade for de ændringer, så der ikke er så mange restriktioner som der oprindeligt var forslået. De ændringer, er baseret meget på de mange høringssvar,” siger han.

En anden god ting, er ifølge Christian Fischer Trollo, at der faktisk er blevet lyttet til borgerne i gennem høringsprocessen.

”Vi har holdt møder med Christoffer Buster Reinhardt og Kenneth Birkholm fra Konservative og Erik Mollerup fra Venstre og begge partier har skubbet på for at få opblødninger indført i det endelige forslag,” siger han. Han er dog stadig frustreret over, at der ikke har været nogle politikere, der har talt Sandbjerg-borgernes sag.

”Alle partier har stemt for den endelige lokalplan i kommunalbestyrelsen. Jeg forstår det ikke, når en så stor gruppe herude – 70 procent af husstandene har skrevet under på, at man ikke vil have lokalplanen - er imod. At der ikke er en eneste politiker, der har samme holdning og bakker os op. Hvem repræsenterer så os, siger han.

I en mail, der er disribueret til borgerne i Sandbjerg skriver gruppen bag Lokalplanprocessen at de har opnået en del, men at der også stadig er områder, hvor de finder, at Rudersdal Kommune har reguleret på urimelig vis. Det kan du læse mere om i faktaboksen.

Her er det vi har opnået:

  - Lokalplanforslaget er blevet mere forståeligt (altså læsbart)

  - Stort set alle restriktioner omkring hesterelaterede begrænsninger er væk således, at det de hidtidige regler, der gælder.

  - De fleste begrænsninger for landbrugsejendomme er væk, således at udbygge, ændret anvendelse m.v. igen skal behandles som landzonetilladelser

  - Der er blødt noget op i flere underpunkter til §7 (den med bygningernes udseende). (Men slet ikke nok)

  - Udstykning kræver landzonetilladelse. (og er altså ikke forbudt)

Her er problematiske dele lokalplanen:

  - Der er stadig en begrænsning på hvor stor bolig man må bygge hhv. 250 og 350 m2, hvor planloven siger 500 m2.

  - Der er nogle begrænsninger på sammenlægning af matrikler og overdragelse af jord.

  - Der er stadig en voldsom regulering i hvordan man må bygge. Altså udseende, farvevalg, vinduer mv.

  - Der bliver ikke udbetalt erstatning for det indgreb der er i ejendomsretten.

Publiceret 26 June 2018 11:30