Vi har lært af Lokalplan 257, lyder det fra formanden for Byplanudvalget Axel Bredsdorff (L). Arkivfoto

Vi har lært af Lokalplan 257, lyder det fra formanden for Byplanudvalget Axel Bredsdorff (L). Arkivfoto

"Vi har lært af Lokalplan 257"

De kraftige protester over Sandbjergs nye lokalplan har givet stof til eftertanke hos udvalgsformanden

Af
Thomas Schiermacher

Politik Formanden for Byplanudvalget, Lokallistens Axel Bredsdorf har måttet lægge øre til meget kritik for det oprindelige forslag til en ny lokalplan for Sandbjerg. Borgerne protesterede både over høringsfristerne, men især over indholdet i planen, så snart den blev forelagt dem. Men det har medvirket til, at den nu vedtagne Lokalplan 257 er blevet bedre, mener Axel Bredsdorf.

Lokalplanen i sin nuværende form er klart bedre end den var i forslaget.

"Lokalplanen i sin nuværende form er klart bedre end den var i forslaget. Planens formål om at sikre de blivende natur- og kulturværdier i området står skarpere nu end i forslaget og samtidig er det blevet tydeligere hvilke rammer der gælder og hvilke muligheder der er for borgerne i området," siger han til Rudersdal Avis.

Der er kommet en del ændringer efter høringen er overstået. Spørgsmålet er, om det første forslag var for ’stramt’ eller om protesterne har bevirket, at politikere og forvaltning har villet kommet borgerne i møde.

Nu er Lokalplan 257 en realitet

"Både og. Det var første gang vi forsøgte med at lave en så omfattende lokalplan for et landzone-område, så derfor var vi også indstillede på, at der i forbindelse med indsigelsesperioden kunne vise sig behov for at få præciseret bestemmelserne, så det blev tydeligere hvilke rettigheder og forventninger borgerne kunne forvente at blive mødt med i forbindelse med konkrete byggeansøgninger. Ingen af indsigelserne anfægtede lokalplanens formål, så de mange ændringer foreslået af borgerne, har både skabt større klarhed og præcision samt åbnet for udviklingsmuligheder i området," siger udvalgsformanden.

Christian Fischer Trollo har været en af kræfterne bag borgernes protester mod lokalplanen. Han er glad for, at der er kommet ændringer i 257. Men alligevel vil borgerne i Sandbjerg fortsætte kampen mod lokalplanen, som de menr ikke er rimelig og helt bør droppes, fordi der allerede er mulighed for at regulere byggeri mv i Sandbjerg med Planloven. Derfor har borgerne har sendt Lokalplan 257 til Planklagenævnet. Hvad er din umiddelbare reaktion på det?

"Det er glædeligt, at der har været tilfredshed med processen, som jeg også selv synes er foregået i en konstruktiv ånd, selv om debatten til tider har været skarp. Det har været rart at mærke borgernes engagement i deres lokalområde og det fælles ønske om at sikre værdierne. At lokalplanforslaget nu forelægges Planklagenævnet har jeg ingen mening om. Det er borgernes ret at få prøvet vores beslutninger ved en højere instans - og så må vi jo se om det vil medføre yderligere ændringer," siger han.

Fra Lokalplanen først blev forelagt og til nu, hvor den er vedtaget har der været kritik af både planen og måden den er blevet lagt frem. Har den kritik givet grund til eftertanke i forhold til udarbejdelsen af fremtidige lokalplaner?

"Vi har to andre mindre landzonelokalplanen på bedding, og det er klart at vi med denne store plan har lært meget, både om processen og om disponeringen af bestemmelserne. Det vil vi naturligvis tage med i de kommende planprocesser," siger han.

Publiceret 26 June 2018 11:00