Normalt fremlægges budgetforslaget for det kommende år i juli, men i år er offentliggørelsen udskudt til august, da man fortsat afventer eksakte tal til beregningerne. Arkivfoto

Normalt fremlægges budgetforslaget for det kommende år i juli, men i år er offentliggørelsen udskudt til august, da man fortsat afventer eksakte tal til beregningerne. Arkivfoto

Budgetforslaget for 2019 er udskudt til efter sommerferien

Offentliggørelsen af Rudersdal Kommunes budgetforslag er udskudt til august

2. juli mødtes medlemmerne af Rudersdal Kommunes Økonomiudvalg, og ifølge planen skulle de her have fremlagt det budgetforslag, som danner rammen for de næste års økonomiske råderum i kommunen. Men forvaltningen afventer fortsat de sidste tal fra Kommunernes Landsforening, og derfor blev det besluttet at se bort fra den oprindelige tidsplan og udskyde offentliggørelsen af budgetforslaget til august.

"Arbejdet med kommunens budgetforslag kan desværre ikke følge den forudsatte tidsplan, da centrale økonomiske oplysninger mangler. Kommunen benytter en økonomisk fra Kommunernes Landsforening (KL) til beregning af skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i budgetforslaget. KL har oplyst, at denne model bliver forsinket som følge af, at der mangler data, som skal indgå i grundlaget for modellen," oplyser borgmester Jens Ive (V) i en pressemeddelelse.

Budgetforslag 2019 vil derfor først blive offentliggjort i uge 33, og dermed sættes der også en ny frist for, hvornår bestyrelser, råd og ligende skal have afleveret deres eventuelle høringssvar til budgettet. Fristen er rykket til mandag 3. september kl. 12.00.

"Jeg beklager den ulejlighed, det medfører for de personer, bestyrelser og andre, der har planlagt efter den sædvanlige tidsplan, hvor budgetforslaget skulle udsendes i juli. Men jeg lægger vægt på, at vi får det bedst mulige beregningsgrundlag for budgetforslaget," siger Jens Ive.

Der vil som planlagt være førstebehandling af budgetforslaget onsdag 29. august i Rådssalen på rådhuset i Holte. Der vil samtidig blive afholdt borgermøde, hvor interesserede borgere kan komme med bemærkninger og spørgsmål til budgetforslaget.

adk

Ny tidsplan

  Uge 33: Budgetforslaget sendes ud til kommunalbestyrelsen og de høringsberettigede parter, ligesom det offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside

  15. august: Orienteringsmøde om budgetforslaget for de stående udvalg

  22. august: Økonomiudvalget laver første behandling af budgetforslaget

  29. august: Kommunalbestyrelsen førstebehandler budgetforslaget

  3. september kl. 12.00: Frist for høringssvar

  5. september: Frist for partiernes ændringsforslag

  12. september: De stående udvalg behandler budgetforslaget

  19. september: Økonomiudvalget budgetbehandler for udvalget

  10. oktober: Økonomiudvalget andenbehandler budgetforslaget og Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslaget

Publiceret 09 July 2018 11:30