En ny hal i Holte skal placeres her på Dronninggårdskolen og erstatte de gamle gymnastiksale. Men hvordan skal hallen se ud? Arkivfoto

En ny hal i Holte skal placeres her på Dronninggårdskolen og erstatte de gamle gymnastiksale. Men hvordan skal hallen se ud? Arkivfoto

Workshop om ny idrætshal i Holte

byggeri Der har igennem de seneste år været et ønske om opførelse af en ekstra hal i Holte-området. Dronninggårdskolen har tre små gymnastiksale, som har en begrænset funktionel anvendelse til både skole- og fritidsbrug. En større multifunktionel hal vil give både skole og fritidsbrugere bedre rammer og øge kapaciteten. Det er derfor besluttet at opføre en ny hal, der rummer mest mulig multifunktionalitet. Den nye hal skal tage hensyn til både skolens og fritidsbrugernes ønsker og behov.

Rudersdal kommune sætter nu gang i en brugerinvolveringsproces og inviterer til den første workshop om en ny idrætshal på Dronninggårdskolen. Sæt kryds i kalenderen tirsdag 21. august kl. 17-21, hvis du er forenings- eller fritidsbruger, og vil være med til at se på, hvordan den nye idrætshal skal indrettes. Det er nemlig temaet for den første workshop, som foregår i Festsalen på Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33 i Holte.

Tilmelding til workshoppen skal ske senest tirsdag 14. august på mail til foreningskonsulent Bo Eriksen boe@rudersdal.dk.

Publiceret 13 July 2018 11:19