Birkerød sogn bliver nu delt i to sogne

Høsterkøb Kirke har i mange år arbejdet med nye måder at drive kirke på. En linje, der ikke var enighed om i Menighedsrådet, og det betyder, at de nu har fået lov til at stå på egne ben

Af
Signe Steffensen

Onsdag den 1. august 2018 var en helt særlig og historisk dag i Birkerød Sogn, idet sognet nu bliver delt i to sogne, så der bliver et Birkerød Sogn med ca. 11.000 borgere og et nyt Høsterkøb Sogn med ca. 3.300 borgere.

Beslutningen blev taget i menighedsrådet allerede i november måned og er en konsekvens af mange års uenighed om måden at drive kirke. I en pressemeddelelse skriver menighedsrådet.

”Det har ikke været nogen hemmelighed, at de valgte medlemmer fra de to kirker har forskellige ønsker til en fremtidig kirkeform. Alle medlemmer af menighedsrådet har et fælles ønske om at styrke interessen for de kirkelige aktiviteter, hvor Høsterkøb har lagt vægten på en ændret liturgi og musik med såvel moderne musik som gammelkendte toner ved gudstjenesterne. Birkerød har derimod været fortaler for en mere traditionelle, klassiske gudstjenester med klassisk musik. Nu kan hvert sogn udvikles efter menighedens ønsker, men selvfølgelig indenfor de rammer, lovgivningen bestemmer.”

Karin Løhde, der er formand for menighedsrådet beskriver sognedelingen lidt som et barn, der gerne vil flyve fra reden og stå på egen ben.

Og i Høsterkøb glæder de sig til at fortsætte den udvikling af kirken, der har været i gang i mange år. Faktisk siden sognepræst Anne Mette Norsker tiltrådte for godt 20 år siden.

”Dengang var der ikke mange mennesker i kirken om søndagen, så hun spurgte lokalt, hvad der skulle til for at kirken stadig havde relevans,” fortæller Peter Gerlach-Hansen, der repræsenterer Høsterkøb Kirke i Menighedsrådet.

Selv mener han, at Høsterkøb kirke står for en mere tidssvarende linje der passer bedre til en moderne familie.

Blandt andet har man flyttet gudstjenesten fra kl. 10 til kl. 13 om søndagen, fordi mange familier gerne vil have mulighed for at sove længe i weekenden. Der var også et ønske om at spille andet end salmer og på andre instrumenter end orgel. Der er oprettet en eksistentiel diskussionsklub og den 25. august holder kirken sommerfest.

”Selv om formen er forskellig, så er kernen den samme, nemlig den kristne tro, men vi lægger vægt på at kirken også skal være et lokalt netværk, og imødekomme de ønsker menigheden har,” siger Peter Gerlach.

Det er ikke første gang, at Birkerød Sogn er blevet delt i flere. For 52 år siden var det Bistrup Kirke, der fik sit eget sogn, da det gamle sommerhusområde efterhånden blev omdannet til helårsbeboelse. Det fortæller Karin Løhde, der i øvrigt understreger, at alle kirker er frit tilgængelige, så man kan komme, hvor man selv har lyst. Og synes man, at man har en særlig tilknytning til en kirke, der ligger uden for ens sogn, så kan man også opsøg præsten og løse sognebånd, som det hedder, og på den måde formelt komme til at høre til den ønskede kirke.

Blåstempling

Det er Hendes Majestæt Dronningen, der den 23. juli 2018 ved kongelig resolution har bifaldet sognedelingen. I november 2017 besluttede et enigt menighedsråd at bede Provsten ved Rudersdal Provsti, Grete Bøje, søge ved Biskoppen over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, om at dele sognet. Biskoppen anbefalede sognedelingen og videresendte meddelelsen til Kirkeministeriet, som derefter har forelagt sagen for Dronningen.

Der bliver ikke tale om nyvalg i Høsterkøb, idet Kirkeministeriet har meddelt dispensation til det nye menighedsråd, så det nye sogn i Høsterkøb oprettes med de 6 medlemmer, der i november 2016 blev valgt og dannet omkring kirken, og tilsvarende har Birkerød Sogn de 9 medlemmer der blev valgt og dannet omkring kirken ligeledes ved valget i 2016.

Menighedsrådet vil 1. august 2018 kl. 16 holde møde for formelt at tiltræde den historiske beslutning. Den kirkelige markering af sognedelingen sker 1. søndag i advent 2018 (dvs. 2. december 2018) ved højmesser kl. 10:00 i Birkerød Kirke og kl. 13:00 i Høsterkøb kirke.

I Høsterkøb vil man dog allerede fejre sognedelingen til festen den 25. august.

Publiceret 06 August 2018 09:00

SENESTE TV