Der er nu lavet en reel lokalaftale for lærere, pædagoger, skoleledelse og Rudersdal Kommune i Rudersal. Modelfoto: Mostphotos

Der er nu lavet en reel lokalaftale for lærere, pædagoger, skoleledelse og Rudersdal Kommune i Rudersal. Modelfoto: Mostphotos

Lokalaftale for lærere og pædagoger på plads

Lærere, pædagoger, skoleledelse og Rudersdal Kommune har valgt at revidere og forlænge en fælles lokalaftale for lærere og pædagoger

Af
Signe Steffensen

I 2016 indgik lærere, pædagoger, skoleledelse og Rudersdal Kommune en fælles forståelse, som nu er blevet revideret og samtidig er blevet til en reel lokalaftale for de kommende tre skoleår med en årlig evaluering med mulighed for forhandling og justering for alle parter. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

"Det har været væsentligt at fastholde en fælles aftale for både lærere, pædagoger, skoleledelse og Rudersdal Kommune, idet det dels er med til at forpligte alle parter om vores fælles arbejde med at gøre en god skole endnu bedre og sikre gode rammer for dette indenfor de økonomiske rammer," siger skolechef Martin Tinning.

"Samtidig er det med til at styrke et ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne og det generelle samarbejde mellem SFO og skole. Det er rammer, der både er med til at styrke faggruppernes forskellige opgaver i skolen samtidig med at have fokus på det, de forskellige fagligheder kan sammen, når de forskellige faglige blik sammen skal understøtte alle børns læring, trivsel og udvikling," fortæller Pernille Riis fra BUPL, Nordsjælland.

Længe ventet hos lærerne

I lærerforeningen bliver der også taget godt imod den nye aftale.

"Det har været et stort ønske fra lærerne, at der kom et vejledende timetal på alle opgaver. Aftalen er bestemt en forbedring ellers havde vi heller ikke sagt ja til den," siger Marianne Toftgaard fra lærernes lokale faglige organisation, Rudersdalkredsen.

For lærerforeningen har det været vigtigt, at lærerne fra starten af året får et overblik over, hvad det er for nogle opgaver, der skal løses og ikke mindst, hvor lang tid de har til at løse dem, så de ved, hvad forventningerne er, og i udgangspunktet kan se, at det hænger sammen.

”Det er klart at man ikke kan planlægge et helt år i detaljer, men de fleste lærere har så meget rutine, at de sagtens selv kan justere lidt undervejs, og hvis der så kommer større ændringer, så kan man gå til ledelsen og finde en løsning,” siger Marianne Toftgaard. "På en måde kan man sige, at den indgåede aftale er et fælles udgangspunkt at afvige fra. Men læreren skal fra årets begyndelse kunne se, at det rent faktisk kan lade sig gøre inden for den afsatte tid."

I kommunens pressemeddelelse, står, der at: "ledelsen er ansvarlig for at rammesætte og skabe en fælles forståelse for den retning, som den samlede skole skal bevæge sig i. Samt at dette sker i en tæt dialog og med inddragelse af medarbejderne."

"Her har skolelederne sammen med lærerne - og eleverne for den sags skyld - en stor opgave med at udvikle skolen og undervisningen, uden at smide børnene ud med badevandet," siger Marianne Toftgaard.

Et budskab som også formand for skolelederforeningen i Rudersdal Kommune bakker 100 procent op om.

"Det er en stor hjælp at Rudersdal Kommune gennem sidste års budgetforlig har valgt at tildele ekstra ressourcer til netop dette arbejde i de kommende to år," siger Gitte Moltzen.

Nye forhandlinger

Konflikten mellem KL og lærerne handler ifølge Marianne Toftgaard om, at lærerne ikke føler, at de har fået de fornødne ressourcer til at løfte de mange nye opgaver i folkeskolen, samtidig med at skolevæsnet fortsat er nødt til at spare.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 var lærerforeningens klare ambition, at lande en ny arbejdstidsaftale, men indtil videre må lærerne nøjes med en undersøgelseskommission, der i løbet af 2019 skal finde et nyt grundlag for de videre forhandlinger.

”Vi som lærerforening er nok nødt til at flytte os. Men det samme er KL. Begge parter skal være klar til at gå et nyt sted hen, hvis der skal komme gang i forhandlingerne," siger Marianne Toftgaard.

.

Publiceret 07 August 2018 11:50

SENESTE TV