Renoveringen af de gamle omklædningsrum og hele foyerområdet i den nye bygning i Birkerød Idrætscenter er foreløbig sat på stand-by. Arkivfoto

Renoveringen af de gamle omklædningsrum og hele foyerområdet i den nye bygning i Birkerød Idrætscenter er foreløbig sat på stand-by. Arkivfoto

Renovering af Birkerød Idrætscenter tages op til fornyet overvejelse

Beslutningen om at renovere Birkerød Idrætscenter er udskudt til efter budgetforhandlingerne

Af
Anne Dahl Kristensen

I efteråret 2017 godkendte kommunalbetyrelsen i Rudersdal en renovering af omklædningsrummene og udvikling af hele foyerområdet i Birkerød Idrætscenter. Og til det formål var der afsat 4.584.000 kr i budgettet.

Men i takt med det igangværende budgetforhandlinger er det langtfra sikkert, at renoveringen bliver aktuel foreløbig. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede nemlig på deres seneste møde at udskyde sagen til efter budgetforhandlingerne, da man i mellemtiden vil overveje, om pengene gør mere gavn et andet sted.

Uvis fremtid

"Lige nu er alt i spil. Der er selvfølgelig allerede påbegyndte projekter, som vi er nødt til at gøre færdige, og så er der nogle renoveringsopgaver, som ikke kan udskydes, fordi det så vil blive dyrere i sidste ende. Men i forhold de øvrige projekter må vi overveje, om vi skal vente med at sætte dem i gang, fordi vi er presset på økonomien," fortæller formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S).

Der er flere løsninger i spil. Enten vælger man at fortsætte planen som hidtil efter budgetforhandlingerne. Eller også vælger man at udskyde renoveringen i nogle år. Eller også tager man projektet helt ud af budgettet og bruger pengene på noget andet. Efterfølgende må man så igen forhandle og politisk blive enige om, hvorvidt der igen senere skal afsættes penge til projektet.

Renoveringsprojektet skulle ellers have været godkendt på det seneste udvalgsmøde, så første etape kunne sættes i gang.

Projektet vedrører omklædningsrummene i den gamle stadionbygning, som ikke har været renoveret siden opførelsen tilbage i 1968. Af dagsordenen for udvalgsmødet fremgår det, at rummene fremstår mørke og dunkle, ligesom der ikke er en naturlig sammenhæng mellem foyerområdet i det nye idrætscenter (opført i 2008), den gamle stadionbygning og boldbanerne, der ligger bagved dette.

"Den manglende sammenhæng mellem stadionbygningen og foyer/aktivitetsområder i Idrætscentret gør det upraktisk at benytte omklædningsfaciliteterne, derfor klædes der desværre alt for meget om i de åbne opholdsarealer, toiletter m.v.," er det angivet i dagsordenen. Samtidig er en renovering og retænkning af det 10 år gamle foyerområde i den nye idrætsbygning også en væsentlig del af renoveringsprojektet.

Intet fællesskab i foyeren

"Indretningen af foyeren har aldrig levet op til intentionen med stedet som samlingssted, husets køblings- og krydsfelt, idet foyeren næsten udelukkende anvendes til gennemgang af folk, der skal til aktiviteter, til fitnesscentret eller besøgende til caféområdet. (...) Der er derfor et behov for en ændret indretning af foyerområdet," fremgår det af sagsfremstillingen.

I løbet af foråret 2018 er der blevet lavet et forslag til "det optimale projekt". I dette foreslås det, at

    De store omklædningsrum omdannes til mindre

    En generelt nytænkning af omklædnings- og bruserummenes indretning

    Renovering af gangarealerne

    Der skabes en kobling fra den gamle bygning til den nyere bygning og foryerområdet.

    Foyeren indrettes på ny med skillevægge, etablering af glasvæg og indretning af mødeområde m.v.

Alt det kan dog ikke løses med den foreløbige bevilling på cirka 4,5 mio. kr. Men indstillingen til politikerne var, at den første fase skulle indeholde renovering og omdannelse af fem små omklædningsrum, en dommeromklædning samt ny indretning af foyerområdet. Men med Kultur- og Fritidsudvalget beslutning er der altså sat et foreløbigt punktum for de planer. Og i forbindelse med budgetforhandlingerne skal det afgøres, hvor længe stop-knappen skal holdes nede i projektet.

Publiceret 11 September 2018 11:30