Handicaprådet: Bliver vi glemt?

Handicaprådet udtrykker i deres høringssvar udtryk for en bekymring for at blive overset i ét samlet område

Af
Anne Dahl Kristensen

Handicaprådet i Rudersdal har også indgivet et høringssvar i forbindelse med den nye struktur på Ældre- og Socialområdet. Og heri fremhæver rådet, at de generelt finder forslaget gennemarbejdet, og de anerkender, at den mere konkrete og detaljerede organisering følger på et senere tidspunkt. Og de hilser den nye struktur velkommen.

"Intentionerne omkring borgerinddragelse, én indgang for borgeren, samskabelse, bevaring af faglighed og større frisætning af beslutningskompetence finder vi gode, vigtige og spændende," skriver de i høringssvaret.

Samtidig frehæver de deres bekymring i forhold til den nye struktur, hvor ældreområdet lægges sammen med socialområdet.

"I processen har handicaporganisationerne fremført en bekymring for, om handicapområdet ville blive presset væk i den større organisation omkring ældreforhold," skriver de og fortsætter:

"Der er i planen lagt vægt på videreudvikling af 'Visioner for fremtidens handicapområde', hvilket vi finder vigtigt, men der sidder stadig en lille tvivl, om organiseringen vil medføre en mindre faglighed på handicapområdet."

Publiceret 21 September 2018 10:30

SENESTE TV