Seniorrådet i Rudersdal ser positivt på den nye struktur på ældre- og socialområdet. Men samtidig mener de, at der mangler klare målsætninger i forslaget. Arkivfoto

Seniorrådet i Rudersdal ser positivt på den nye struktur på ældre- og socialområdet. Men samtidig mener de, at der mangler klare målsætninger i forslaget. Arkivfoto

Seniorrådet: Positivt forslag, men hvad er målet?

Seniorrådet i Rudersdal skriver i deres høringssvar, at de er positive over for en strukturændring på Ældre- og Socialområdet. Men de savner klare målepunkter

Af
Anne Dahl Kristensen

"Seniorrådet er meget positiv overfor kommunens ideer om at ændre strukturerne og vil meget gerne medvirke til at skabe nye og banebrydende måder at arbejde på i seniorområdet for at optimere tilbuddene til borgerne."

Sådan indleder Seniorrådet i Rudersdal deres høringssvar i forbindelse med det fremlagte forslag for en en struktur på Ældre- og Socialområdet i Rudersdal.

"Når man har en stor organisation med over 1.000 medarbejdere, er det kun fair, at man stiller sig selv spørgsmålet, om man gør tingene på den rigtige måede. Vi hilser ethvert tiltag, der kan effektiviserer og forbedre vilkårene for borgerne i kommunen, velkommen," fortæller Seniorrådets formand, Ib Hedegaard Sørensen og tilføjer:

"Men samtidig vil vi selvfølgelig også være meget opmærksomme på, om effektiviseringerne bliver af positiv karakter, og om borgernes behov kan afdækkes."

I dne forbindelse fremlægger Seniorrådet også enkelte principielle kommentarer i deres hørringgsvar. Blandt andet efterlyser de en tydeliggørelse af, hvad det konkrete mål for øvelsen er - både økonomisk og i forhold til kvaliteten af de fremtidige kommunale tilbud.

"Seinorrådet noterer sig, at planen i mindre grad indeholder opstilling af målbare succeskriterier eller økonomiske konsekvenser og beregninger for investeringer, som er forudsætningen for implementeringen. Tilsvarende for økonomi/drift, kvalitet og servicemål. Hvilke mål skal der eksempelvis sættes for driftsenhedernes effektivitet? Det gælder også på områder som uddannelse af personalegrupper, som skal tillægges nye kompetencer eller større individuelt ansvar," fremgår det i høringssvaret.

"Vi synes, det er vigtigt, at man sætter nogle tydelige mål for, hvad man gerne vil opnå. Der er jo mange måder at lave effektiviseringer på. Det kan for eksempel være at de samme opgaver skal løses med 10 procent færre medarbejdere. Men målet er vigtigt, også set i forhold til, at borgerne får noget konkret at forholde sig til, og dermed kan have en forventning til, hvordan de fremover bliver hjulpet," forklarer formanden for Seniorrådet.

Generelt forholder Seniorrådet sig dog positivt til den nye struktur, og de håber, at de også fremover vil blive involveret i det videre arbejde med planen.

Publiceret 21 September 2018 11:00

SENESTE TV