Rude skov er udpeget som anden biodiversitetsskov

Rude skov er udpeget som anden biodiversitetsskov

Mere vild skov i Rudersdal

Hør om fremtiden for Rude skov, som er udpeget til anden biodiversitetsskov

Naturstyrelsen indbyder til et offentligt møde, hvor styrelsen vil orientere om, hvilke ændringer det vil medføre, at Rude skov er udpeget som anden biodiversitetsskov.

”Udpegning som anden biodiversitetsskov betyder, at besøgende i fremtiden kan opleve en vildere natur og samtidig nyde friluftslivet,” fortæller Skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen.

Skove er udpeget for at sikre og forbedre biodiversiteten. Formålet med mødet er at informere om vilkår og fremtid for Rude skov. Selvom skoven er udpeget til anden biodiversitetsskov, så vil der forsat blive fældet træer, men under nogle lempelige vilkår der sikre naturen. Input og dialog med deltager vil indgår i planlægning af den fremtidige forvaltning.

Mødet vil finde sted som en skovtur/ekskursion til fods ledet af skovfoged Peter Søland og ventes at vare 1,5 timer.

I alt udlægges der over de kommende 50 år 13.800 hektar i 45 forskellige skove i det meste af Danmark. Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar.

Yderligere oplysninger om mødet kan fås ved henvendelse til Peter Søland Naturstyrelsen på tlf. 40 15 77 96 eller mail psl@nst.dk. /peb

Mødetid: 10. oktober kl. 17-18.30

Mødested: Ved p-plads langs Hørsholm Kongevej ved Agersø

Publiceret 04 October 2018 11:00

SENESTE TV