Formanden for Bycenterudvalget i Rudersdal Kommune, Erik Mollerup (V) er sammen med sine lokalpolitiske kolleger bekymret for det nye forslag til landsplandirektiv, som Erhvervsministeriet har sendt i høring. Arkivfoto

Formanden for Bycenterudvalget i Rudersdal Kommune, Erik Mollerup (V) er sammen med sine lokalpolitiske kolleger bekymret for det nye forslag til landsplandirektiv, som Erhvervsministeriet har sendt i høring. Arkivfoto

Enig kommunalbestyrelse: Forslag fra Erhvervsministeriet truer den lokale bymidte

Det lokale butiksliv er i fare, hvis det forslag til nyt landsplandirektiv, som Erhvervsministeriet har sendt i høring, bliver vedtaget. En enig kommunalbestyrelse har derfor sendt et sjældent skarpt høringssvar til ministeriet

Af
Anne Dahl Kristensen

"Kommunalbestyrelsen finder forslaget stærkt bekymrende for vores eksisterende bymidter og de forventelige konsekvenser for detailhandelen i kommunen."

Sådan lyder den indledende sætning i det høringssvar, som en enig kommunalbestyrelse i onsdags vedtog at sende til Erhvervsministeriet. Høringssvaret er lavet i forbindelse med det nye forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Og trods den støvede titel er de lokale politikere enige om, at indholdet kan blive meget alvorligt for det lokale handelsliv.

"Overskriften for dette punkt lyder umiddelbart ret uskyldigt - nærmest kedeligt. Men det er det ikke. Det er på det strategiske plan dødsens alvorligt for vores handelsliv," sagde formanden for Bycenterudvalget, Erik Mollerup (V) i sin fremlæggelse af punktet ved onsdagens møde i kommunalbestyrelsen.

"Forslaget rykker alvorligt ved principperne for regulering af detailhandelen i Hovedstadsområdet, og det på en måde, der vil udfordre vores bycentre og bydelscentre på en helt uacceptabel måde," lød det videre fra Erik Mollerup.

Nye bymidter og aflastningsområder

Kort fortalt drejer kritikken sig om, at forslaget muliggør, at nye områder i Hovedstadsområet kan blive tildelt status af at være et bycenter, selvom området ikke opfylder kriterierne i planloven. Ifølge politikerne gælder det Fredensborg Kommune, som vil få mulighed for at lave en ny bymidte i samme placering som Cirkelhuset, der ikke ligger geografisk placeret som stationsnært.

Samtidig udpeges der fire nye såkaldte aflastningsområder i hensholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj, som skal fungere som aflastningsområder for bymidten ved at give plads til butikker, som ikke umiddelbart kan placeres i bymidten, altså store udvalgs-varebutikker, der forhandler eksempelvis elektronik og møbler.

Og de tiltag mener kommunalbestyrelsen i Rudersdal altså kan være medvirkende til, at handelslivet i de lokale bycentre i Nærum, Holte og Birkerød vil blive ekstra udfordret.

"Kommunalbestyrelsen forudser, at afreguleringen af detailhandelen i Hovedstaden og udpegningen af yderligere aflastningsområder vil forstærke en tendens mod færre og større centre. Det vil betyde, at de enkelte borgere vil få længere til butikker, og at det vil blive sværere at nå indkøbsmulighederne uden bil," lyder det blandt andet i Rudersdals høringssvar.

Begejstringen for forslaget er med andre ord ikke stor i Rudersdal. Men samtidig mener de lokale politikere også, at direktivforslaget er i strid med planloven, hvis det bliver vedtaget i den nuværende form. I høringssvaret skriver man:

"Kommunalbestyrelsen vurderer, at denne placering (ny bymidte ved Cirkelhuset/red.) vil være i strid med formålet for detailhandelsbestemmelserne i planloven, hvorefter butikker skal placeres, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikanter. Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at det ændrede detailhandelsdirektiv ikke lever op til intentionerne i planloven om, at erhvervsministeren fastlægger beliggenheden af både bymidter og bydelscentre for hovedstadsområddet."

Netop disse formuleringer kommenterede formanden for Bycenterudvalget også ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

"Det er ret tydelig tale og ikke hverdagskost, at vi som kommunalbestyrelse afgiver et så kritisk hørringssvar til en overliggende myndighed. I dette tilfælde er det desværre nødvendigt," sagde Erik Mollerup (V).

Opbakning fra alle partier

Og han blev bakket op af de øvrige partier.

"I sidste valgperiode arbejdede vi hårdt med at opretholde handelslivet i vores lokale bycentre. På lang sigt kan vi nu risikere, at det er en tabt kamp. Det her direktiv risikerer at udvande vores detailhandel i kommunen, og jeg mener, at det her brev (hørringssvaret/red.) er lige så skarpt, som det skal være. Vi kan kun håbe på og appellere til, at der bliver lyttet, for indholdet i forslaget har store konsekvenser for kommunerne," sagde Court Møller (R).

"Vi bakker også op om høringssvaret. Og jeg synes faktisk, at det er en lille smule skræmmende, at vi er nødt til at sende høringgsvaret, for det vi faktisk skriver er, at det er ulovligt og ikke i overensstemmelse med planloven," sagde Axel Bredsdorff (L).

"Alle de aflastningscentre og nye bycentre, som laves omkring os, tager handel fra Rudersdals bycentre. Og derfor skal vi reagere på det her. Det går jo også ud over andre kommuner som Allerød og Hørsholm, og derfor burde der her faktisk være en fælles henvendelse fra alle kommuner," tilføjer Axel Bredsdorff efterfølgende til Rudersdal Avis.

Også Socialdemokratiet stemte i ved kommunalbestyrelsesmødet.

"Vi bakker også 100 procent op om høringssvaret. Det handler om beskyttelse af vores kulturmiljø, og det kan ikke blive for skarpt det her," lød medlingen fra Poul Bach (S).

Forslaget havde forinden været behandlet i både Bycenterudvalget og Økonomiudvalget, og en enig kommunalbestyrelse valgte altså i onsdags at sende høringsvaret af sted.

Heri opfordrer kommunalbestyrelsen erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) til at udskyde den endelige vedtagelse af forslaget og samtidig indkalde borgmestrene i Hovedstadsområdet til dialog, hvor der kan diskuteres mål og virkemidler for detailhandelen.

Høringsfristen er 17. oktober.

Publiceret 05 October 2018 11:30

SENESTE TV