Kommunen undersøger muligheden for skøjteløb på flere søer

Vintertiden nærmer sig, og kommunen ser lige nu på, om muligheden for at skøjte på søerne kan udvides

Kulturområdet står for istjenesten på udvalgte søer i Rudersdal Kommune og på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i sidste uge blev det besluttet, at der nu skal udarbejdes et nyt koncept for istjenesten på udvalgte søer i Rudersdal. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Der har i de senere år været længerevarende perioder med hård frost, hvorfor søerne har været fristende for skøjteglade børn og voksne. Rudersdal Kommune vil i samarbejde med de relevante myndigheder kvalificere valget af søer, ligesom der i samme forbindelse skal tages hensyn til bl.a. geografi og tilgængelighed for borgerne.

Kultur- og Fritidsudvalgets formand Kristine Thrane (S) siger om beslutningen:

"Vi er så heldige at have rigtig mange søer i Rudersdal Kommune og erfaringen siger, at når frosten sætter ind, så vil borgerne gerne ud at skøjte. Det vil vi gerne understøtte og kigger nu på om den fordeling af søer, der holdes øje med er den rigtige. Det er vigtigt for os, at sikkerheden er i orden på søerne, men også at der er flere muligheder for at komme til at skøjte i kommunen."

Ny praksis

Hvilke søer det er muligt at skøjte på aftales og ajourføres med det lokale politi og beredskab. Med den nye praksis følger også, at skiltningen skal være mere tydelig. At det generelt er forbudt at færdes på søerne, og at det er på eget ansvar, når de åbnes for adgang.

Der vil være forskellige forhold, som gør sig gældende ved de udvalgte søer, og derfor vil det nye istjenestekoncept også indebære en konkret plan for hver enkelt sø, så grundlaget for eventuelle forskelligheder er tydelige og transparente for alle.

Sådan er det nu

I frostperioder er der foretaget daglige målinger af istykkelserne på følgende steder: Asyldammen i Høsterkøb, Biblioteksparken i Nærum, Birkerød Sø, Dronningestien i Holte, Frydenholm Sø, Kommunesøen ved Skovlyskolen, Nærum Gadekær, Trørød Park, Vejdammen Gl. Holte og Vejlesø i Holte.

Rudersdal Kommune har hidtil opsat skilte med teksten "Isen er målt til 13 cm. Færdsel på isen er på eget ansvar" ved udvalgte søer. Informationen har været tilgængelig på rudersdal.dk.

Når isen er blevet målt til mindre end 13 cm er skiltene blevet fjernet. Derefter har det ikke længere været tilladt at færdes på isen. På visse søer og vådområder er der særlige forhold som gør sig gældende. Isen bliver derfor aldrig frigivet på Furesøen og Mølleåens mølledamme.

adk

Publiceret 12 October 2018 11:00

SENESTE TV