Det Konservative Folkepartis forslag om at indføre røgfri skoletid i Rudersdal mødte ??? ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Modelfoto: Mostphotos

Det Konservative Folkepartis forslag om at indføre røgfri skoletid i Rudersdal mødte ??? ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Modelfoto: Mostphotos

Konservativt forslag om røgfri skoletid satte blus på den politiske debat

Det Konservative Folkeparti havde til onsdagens kommunalbestyrelsesmøde stillet forslag om at indføre totalt rygeforbud i skoletiden. De politiske kolleger var ikke enige

Af
Anne Dahl Kristensen

"Jeg er fuldstændig rystet over, at I overhovedet vil bruge kommunalbestyrelsens tid på det her. Det er farligt at ryge, ja! Men det her forslag handler kun om, at I kan promovere jer selv, og det synes jeg, at det er uanstændigt."

Sådan lød nogle af ordene i den socialdemokratiske kommentar, som Poul Bach sendte af sted i rådssalen onsdag aften. En kommentar, der blev afsluttet med ordene.

"Sanktioner er noget, fanden har skabt. Jeg ved godt, det er konservativ politik, men det gør ikke folk bedre."

Det var et forslag om indføre røgfri skoletid for alle elever på folkeskolerne i Rudersdal, der sendte Poul Bach op i det røde felt. Et forslag som Det Konservative Folkeparti i Rudersdal havde anmodet om at få optaget på dagsordenen ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

Hver dag begynder 40 unge under 18 år nemlig at ryge i Danmark, og andelen af unge rygere i alderen 16-25 år stiger. Samtidig fremgår det af Sundhedsprofilen fra marts 2018, at debutalderen for rygning i Rudersdal i dag er 14 år og 7 måneder.

"Jeg håber, at vi alle kan blive enige om, at det er både skadeligt og usundt, ligesom det er både sørgerligt og skidt hver gang et ungt mennesker begynder at ryge. I Rudersdal vil det være en tilsnigelse at sige, at det er unge, der begynder at ryge. De er 14 år og 7 måneder, og i min optik er det børn. Det er jo grotesk, når man tænker over, at man skal være 18 år for at købe en pakke tobak," lød det fra Christoffer Buster Reinhardt i sin fremlæggelse af sagen.

Derfor ønsker Det Konseravtive Folkeparti et indføre et totalt rygeforbud i hele skoletiden.

Rygning allerede forbudt på skolen

I 2007 blev der indført et lovkrav om, at elever ikke må ryge på de danske skolers matrikler. Og i 2008 blev der indført forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18 år. Alligevel stiger andelen af de unge rygere altså. Og fra konservativ side ønsker man derfor at sende et klart signal om, at rygning er uacceptabelt i skoletiden - også selvom eleverne forlader skolens matrikel i frikvarteret.

"Der er noget grundlæggende forkert i, at man tillader skoleeleverne at ryge i skoletiden, bare de forlader skolens matrikel. Cigaretter er jo ikke mindre usunde ude på fortovet eller på vej ned til bageren. Det er et forældreansvar at tale med sine børn om at rygning er skadeligt. Men det er vigtigt, at vi får ændret kulturen om at det er ’sejt’ at ryge. Det her forslag skal danne fundamentet for en dialog ude på de enkelte skoler om, at rygning ikke er ok," har Christoffer Buster Reinhardt og Jakob Kjærsgaard tidligere på ugen skrevet i et debatindlæg.

Konkret lægger forslaget op til, at der indføres røgfri skoletid, og at hver enkelt skolebestyrelse får ansvar for at fastsætte en sanktion, der kan håndhæve forslaget.

"I debatten vil der formentlig blive rejst den kritik, at det er dumt at indføre en regel, som vi ikke kan kontrollere, og vi vil ikke have rygevagter gående ved bagere, og hvor de unge ellers går hen. Men som kommune har vi et særligt ansvar for børnene i hele skoletiden, og vi vil ikke acceptere, at børn på 14 år begynder at ryge på vores vagt," sagde Christoffer Buster Reinhardt.

"Vi finder det oplagt, at skolerne vælger at sanktionere på samme måde som skolens andre regler (hærværk, alkohol m.m.), ligesom eventuelle sanktioner drøftes i Skoleforum, således at der udarbejdes nogenlunde enslydende regler på tværs af skolerne," fremgår af det af punktet på dagsordenen.

Ingen opbakning fra politiske kolleger

Forslaget blev det mest debatterede på onsdagens kommunalebestyrelsesmøde. En ting kunne medlemmerne blive enige om på tværs af partifarver. Nemlig, at rygning er usundt, og at unge ikke skal ryge. Men her stoppede opbakningen til forslaget også.

I stedet blev der fra flere parter rejst kritik af den måde, som Det Konservative Folkeparti havde valgt at gribe sagen an på.

"Når jeg læser dette forslag, tænker jeg, hvorfor tog I ikke dette emne op for tre uger siden, da vi behandlede sagen om den fælleskommunale forebyggelsesindsats? Det her er ligesom jeres læserbrev om blomster i rabatten. Det handler kun om at promovere jer selv," sagde Poul Bach.

Og forundringen var den samme hos Venstre:

"Jeg synes, det er en mærkelig proces. For det første havde vi et punkt om den fælleskommunale forebyggelsesindsats på de seneste fagudvalgsmøder, og der kunne man jo passende havde fremsat dette punkt. For det andet sender man uden videre opgaven med sanktionerne videre til skolebestyrelserne. For det tredje har vi et skoleforum, hvor der formentlig også sidder nogen med en holdning til dette emne. Og for det fjerde: Hvad med gymnasierne? Hvorfor inviterer I ikke også dem med?," lød det spørgende fra Daniel E. Hansen (V), formand Børne- og Skoleudvalget.

"Vi støtter det, Daniel siger, og jeg mener, at vi skal have det her emne ind i den rigtige proces. Er det her populistisk og et udtryk for symbolpolitik mere end et udtryk for noget, der virker? Jeg ved det ikke. Men i hvert fald er det netop beskrevet i Politiken, at alt tilgængelig dokumentation viser, at højere priser er altafgørende, hvis færre skal begynde at ryge," lød det fra De Radikales Court Møller.

Lokallistens Trine Dybkjær var også på banen. I første omgang med ros til Det Konservative Folkeparti for at tage emnet op. Lokallisten er dog ikke overbevist om, at et forbud er den rigtige vej at gå.

Kompromiset blev et ændringsforslag, og dermed bliver sagen nu sendt til Børne- og Skoleudvalget, som skal drøfte den fremadrettede forebyggende indsats.

Publiceret 25 October 2018 15:00

SENESTE TV