De syv medlemmer af kultur- og fritidsudvalget får stillet to spørgsmål om principperne for banefordelingen. Seks af de syv svarer, men ingen af dem på spørgsmålene. (Arkivfoto)

De syv medlemmer af kultur- og fritidsudvalget får stillet to spørgsmål om principperne for banefordelingen. Seks af de syv svarer, men ingen af dem på spørgsmålene. (Arkivfoto)

Politikere glider af på spørgsmål om børn og boldbaner

Rudersdal Avis har forelagt politikerne i kultur- og fritidsudvalget de spørgsmål, som BSV af 2016 stillede i et læserbrev i sidste uge. Heller ikke avisen har kunnet få politikerne til at svare. Men reglerne evalueres nu et år før planlagt.

Af
Lars Schmidt

Kan I og jeres parti leve med, at kommunen prioriterer en klub med voksne medlemmer, som for hovedpartens vedkommende ikke bor i kommunen, frem for en forening, hvor rigtig mange børn må klumpe sig sammen på meget lidt plads, når de træner på kunstgræsbanen?

Hvad er baggrunden for, at man i kultur- og fritidsudvalget har sagt god for, at voksne idrætsudøvere bosiddende udenfor kommunen prioriteres højere end kommunens egne børn og unge? Har I opbakning til det i jeres parti?

Disse to spørgsmål har Rudersdal Avis med en vis iver i sidste uge forgæves forsøgt at få politikerne i kultur- og fritidsudvalget til at svare på.

Baggrunden er, at fodboldklubben BSV af 2016 i sidste uge stillede nogenlunde de samme spørgsmål. Uden at få svar.

Spørgsmålene blev stillet, fordi man i BSV føler, at fordelingen af træningstider på kunstgræsbanen på Rundforbi er direkte uretfærdigt fordelt.

BSV kan ikke forstå, at den amerikanske fodboldklub Søllerød Golddiggers har fået dobbelt så meget plads på banen i forhold til sidste sæson, hvor man havde en halv bane at træne på to aftener om ugen. I år har klubben en hel bane både tirsdag og torsdag kl. 18-20.30.

Modsat må medlemmerne i BSV af 2016 træne i trængsel. Blandt andet har klubbens U8-hold, som består af 73 børn født i 2011, træne på en kvart fodboldbane i fem kvarter hver tirsdag fra kl. 16.30. Og i klubben fortæller man, at børn og unge i alderen 14-15 år må slutte deres fodboldtræning så sent som kl. 21 på en hverdag.

Det kan få en og anden - blandt andet en hel bestyrelse i BSV af 2016 - til at undre sig over, hvorfor de amerikanske fodboldspillere, som er voksne og ifølge BSV hovedsageligt består af medlemmer, som hverken bor eller betaler skat i Rudersdal Kommune, skal have fortrinsret frem for børne- og ungdomsspillere, som bor i kommunen.

Derfor spørgsmålene, som heller ikke i denne uges udgave af Rudersdal Avis bliver besvaret.

Har bedt om redegørelse

Mona Madsen fra Lokallisten kommer dog tæt på at svare direkte på spørgsmålene.

Hun fortæller, at hun uden held har forsøgt at få en redegørelse fra forvaltningen på førstkommende møde i kultur- og fritidsudvalget.

Mona Madsen (L):

Mona Madsen (L): "Sagen er ikke optaget på kultur- og fritidsudvalgets dagsorden på onsdag, og det er jeg meget ærgerlig over."

Mona Madsen mener, at man skal kaste et fornyet blik på fordelingskriterierne. Hun siger til Rudersdal Avis:

"Principielt mener jeg, at vi skal lægge vægt på, at børn og unge får gode træningstider, og det princip har vi også indført for indendørs haller, så hvis det ikke håndhæves for de udendørs baner, er der nok god grund til, at vi får set på fordelingskriterierne igen," siger hun:

"Det er en sag med voldsomme udtalelser, og jeg har bedt forvaltningen om at få en grundig redegørelse på førstkommende møde i kultur- og fritidsudvalget - for at få styr på, hvad der er korrekt i klagerne. For som det er, ved jeg eksempelvis ikke, om det er korrekt, at Golddiggers fortrinsvis har voksne, udenbys medlemmer, og at BSV til gengæld kun har mængder af lokale børn, der skal klumpes sammen. I øvrigt vil det være et ganske nyt princip, hvis vi skal tjekke medlemmernes bopæl i de foreninger, som får tilskud. Det kan give et stort kontrolbureaukrati og få voldsomme konsekvenser for flere foreninger, eksempelvis Vedbæk Garden.."

"Men sagen er desværre ikke optaget på udvalgets dagsorden på onsdag, og det er jeg meget ærgerlig over," siger Mona Madsen.

Et nyt regelsæt

Formanden for udvalget, Kirstine Thrane (S), fortæller til Rudersdal Avis, at reglerne for banefordelingen vil blive evalueret et år, før det egentlig var planen:

"I foråret blev et nyt regelsæt for banefordeling godkendt i både folkeoplysningsudvalget og derefter i kultur- og fritidsudvalget. Det er et regelsæt, der er blevet udarbejdet med stor involvering af brugerne af kunstgræs- og naturgræsbaner i kommunen, og BSV har derfor selv været med til at udforme og vedtage regelsættet," fortæller hun i sit svar på de to spørgsmål:

Kirstine Thrane (S):

Kirstine Thrane (S): "Det kan godt være, at der er ting, der skal korrigeres i regelsættet, men i evalueringen bliver alle klubberne selvfølgelig hørt - ikke kun BSV."

"Disse regler er selvfølgelig blevet fulgt ved den seneste fordeling af kunstgræsbaner. Det blev oprindeligt indstillet, at regelsættet skulle evalueres efter to år, men i stedet går evalueringen i gang nu, så eventuelle ændringer kan være på plads inden fordelingen for næste sæson. Jeg kan derudover blot henvise til det tidligere svar fra formanden for folkeoplysningsudvalget."

"Reglerne evalueres tidligere på baggrund af klagen fra BSV, og det kan godt være, at der er ting der skal korrigeres i regelsættet, men i evalueringen bliver alle klubberne selvfølgelig hørt - ikke kun BSV," forklarer Kirstine Thrane.

Alle har været involveret

Udvalgets næstformand, Birgitte Schjerning (K), siger i sit svar på de to spørgsmål:

"Der har over en længere periode kørt en proces, som både folkeoplysningsudvalget og kultur- og fritidsudvalget har godtkendt. Alle klubber har været involveret omkring banefordeling og godkendt denne. Denne proces vil blive evalueret, og vi vil derefter kunne se, om principperne for fordelingen af banerne har været ok eller skal justeres."

Hendes partifælle i udvalget, Jakob Kjærsgaard, svarer:

"Vi konservative er meget optaget af, at alle er aktive i deres fritid, børn, unge og ældre. Derfor skal rammerne, som de er nu, udnyttes bedst muligt. Vi ved for eksempel, at der er ledige tider, som ikke bliver brugt i dag, og vi skal selvfølgelig se på, om de kan bruges bedre. På sigt og med evalueringen i hånden så vil vi også gerne se på, hvordan kan skabe flere og bedre rammer for vores idrætsudøvere i Rudersdal Kommune."

Åben for en drøftelse

Kun ét af de to Venstre-medlemmer af udvalget, Daniel E. Hansen, vælger at svare på de to spørgsmål fra Rudersdal Avis. Det gør han ved at henvise til det svar, som formanden for folkeoplysningsudvalget, hans partifælle Jens Darket, kom med i sidste uge.

Venstres Daniel E. Hansen:

Venstres Daniel E. Hansen: "Det er da muligt, at der er skævheder, og at regelsættet skal korrigeres."

"Jeg hæfter mig ved, at det af denne besvarelse fremgår, at der er fastsat et nyt regelsæt i samarbejde med alle de klubber, der benytter kunstgræs. Resultatet af banefordelingen har BSV af 2016 klaget over. Folkeoplysningsudvalget konstaterer i den forbindelse, at gældende regler og kriterier er fulgt, at BSV af 2016 ikke er anderledes stillet end øvrige fodboldklubber, at de tider, BSV af 2016 har fået tildelt, er at sammenligne med de tider, der er tildelt tidligere år, og at kulturforvaltningen i samarbejde med øvrige foreninger i videst muligt omfang har forsøgt at imødekomme BSV af 2016’s ønsker. Folkeoplysningsudvalget har desuden taget initiativ til en evaluering," svarer Daniel E. Hansen.

Direkte adspurgt om, hvorfor han ikke svarer på de to spørgsmål, siger han:

"Det er da muligt, at der er skævheder, og at regelsættet skal korrigeres. Jeg påstår ikke, at alting er perfekt og fungere optimalt. Derfor er jeg også åben for at drøfte sagen. Men som sagt har Folkeoplysningsudvalget taget initiativ til en evaluering, der skal gøre os klogere. Når den evaluering foreligger, vil jeg naturligvis gerne besvare de spørgsmål, der måtte være, herunder i forhold til, om der er behov for ændrede regler."

Per Carøe (V) har ikke svaret på Rudersdal Avis' henvendelse.

Processen har været der

Det har Thomas Lesly Rasmussen (S). Han fortæller, at han er enig med Mona Madsen, Kirstine Thrane og Daniel E. Hansen. Thomas Lesly Rasmussen giver følgende svar på de to spørgsmål, som Rudersdal Avis stillede:

"Processen har været der, og spørgsmålet i mit hoved er, om alle har kunnet se det “output”, der kom ud af det. Ingen tvivl om, at der er frivillige, der er frustrerede og derfor er det godt med en hurtig evaluering og eventuel tilretning," siger han:

"I fodboldens verden er mandag til torsdag primetime træningsdage. Uden at jeg kender alle sten, tror jeg, at det er det, som støjer en del. Det er nok vigtigt nu, når alle vil træne udendørs hele året og eksempelvis seks baner græs bliver til en-to baner kunstgræs, at der måske laves en workshop om, hvorledes planlægning af kampe og træning kan foregå over syv dage. Så bliver kommunens fem kunstgræsbaner på de store anlæg sat meget mere i spil, for der er mange ledige timer, som kunne bruges bedre med lidt kreativitet. Hvor ved jeg det fra? Jeg er på anlæggene dagligt gennem mange år."

Publiceret 06 November 2018 11:30