Sådan kommer de nye boliger på Kajerødgrunden til at se ud. Pressefoto

Sådan kommer de nye boliger på Kajerødgrunden til at se ud. Pressefoto

Byggeriet af 70 nye boliger på Kajerødgrunden kan nu begynde

På det seneste møde i kommunalbestyrelsen godkendte medlemmerne i enighed den nye lokalplan for området ved den gamle Kajerødskole

Af
Anne Dahl Kristensen

Efter 10 ugers høringsperiode, og en lang forudgående debat, der har gået på, hvordan området på den tidligere Kajerødskoles grund skulle udvikles, er der nu sat et punktum i sagen. På det seneste møde i kommunalbestyrelsen blev den nye lokalplan for området vedtaget, og dermed kan byggeriet af 70 nye boliger gå i gang. Heraf bliver de 25 boliger almene.

Debatten har været aktiv omkring udnyttelse af grunden og det efterfølgende vindende projekt fra udbuddet. Og i løbet af høringsprocessen er der sendt otte høringssvar til kommunen, som har strakt sig over forskellige emner som muligheden for et fælleshus, bekymring for mulige skyggevirkninger af den nye bebyggelse, behovet for skurplads samt indsigelser mod placeringen af en antennemast i lokalplanområdets nordvestlige hjørne.

Sidstnævnte indsigelse, er der blevet lyttet til.

"Den kortfattede version af vores behandling af disse høringssvar i Byplanudvalget er, at vi imødekommer ønsket om, at der ikke kan placeres en mobilmast i det fælles, grønne areal mod nordvest," sagde Axel Bredsdorfff (L), formand for Byplanudvalget i sin fremlæggelse af sagen i kommunalbestyrelsen og tilføjede:

"Der er undervejs i denne proces blevet fremsat mange spændende og gode forslag til, hvordan grunden kunne blive et positivt bidrag til hele bydelens liv og sammenhæng. Men - selv om det er barsk at konstatere - har der ikke været den fornødne opbakning til disse planer i kommunalbestyrelsen, der i stedet har fastholdt at arealet skulle udlægges til boliger, private og almennyttige, og der har i den forbindelse heller ikke været politisk flertal for at stille krav om, men kun skabe mulighed for, at der i bebyggelsen blev plads til et fælleshus. Dette var situationen, da grunden blev udbudt, og i tillid til dette har bydere budt sig til, og vi har - som vi skal - valgt det projekt, som ville give den højeste købspris."

Ny, nordisk arkitektur

Planen for den nye bebyggelse på Kajerødgrunden ligger klar, og den indeholder 45 private boliger i størrelsen 120 til 140 kvadratmeter og 25 almene boliger på cirka 95 kvadratmeter. Bag projektet står REKA Gruppen, KAB og WE Architecture.

De private boliger skal opføres af Danhaus og henvender sig til både børnefamilier og seniorer. WE Architecture har tegnet boligerne, og ifølge dem understreger boligerne områdets grønne kvaliteter, skaber synergi og fællesskaber og tilbyder boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

"Vi har tegnet boligerne med udgangspunkt i den nordiske byggetradition, hvor blødstrøgne sten, skaber et arkitektonisk helhedsindtryk. Hver bolig er indpasset i landskabet, så der sikres bedst mulige lysforhold både ude og inde. Regnvandet nedsiver lokalt, og terrænet sørger for, at vandet samles i naturlige, små søer," har Julie Schmidt-Nielsen fra WE Architecture tidligere udtalt i en pressemeddelelse.

De almene boliger opføres af Furesø Boligselskab ved KAB.

Ved realiseringen af lokalplanen anlægges der en en ny selvstændig vej i boligområdet, og denne vil få navnet Grøndals Huse.

Publiceret 07 November 2018 11:00

SENESTE TV