Sparer Rudersdal Kommune mere på skoleområdet, risikerer man alvorlige følgevirkninger, lyder det fra lærerforeningen. Foto: Mostphotos

Sparer Rudersdal Kommune mere på skoleområdet, risikerer man alvorlige følgevirkninger, lyder det fra lærerforeningen. Foto: Mostphotos

Lærerformand og skolebestyrelser advarer om flere besparelser

Forringet undervisning, en stresset lærerstand og uindfriede ambitioner er mulige konsekvenser, hvis besparelser på skoleområdet fortsætter, lyder det fra lærerformand og skolebestyrelser

Af
Mikkel Brøgger Petersen

I kommunens klasseværelser kigger lærerne ud over klasser, hvor smilene er større, ifølge den seneste forældretilfredshedsundersøgelse. Et nærliggende spørgsmål er så, hvilket smil børnene ser bag katederet.

For lærerne skal finde en grimasse, der kan passe, efter de senere år, hvor besparelserne på området mærkes.

"Der er konstant nedgang i lærerantal i forhold til elevtal, så arbejdslivet er blevet mere presset. Det vil altid føles hårdt, når man skal løse flere opgaver indenfor samme tidsramme," siger formand for Rudersdal-kredsen i Danmarks Lærerforening, Marianne Toftgaard, til Rudersdal Avis.

Gennemstrømningen af medarbejdere har dog været faldende de senere år. I 2015 var personaleomsætningen 18,2 procent, og den faldt til 12,5 procent sidste år, viser tal fra Rudersdal Kommune.

Færre penge per elev

Mens der i Region Hovedstaden er brugt cirka samme beløb per folkeskoleelev - i 2015 brugte man 65.270 kroner, i 2018 65.474 kroner - er det beløb i samme periode faldet i Rudersdal Kommune. I 2015 brugte man 60.038 kroner per elev, og i 2018 er det faldet til 58.829 kroner.

"I kroner og øre har skolerne fået besparelser for cirka 11 mio. kr. årligt. Men samtidig har der været et fald i elevtallet på cirka 400 elever, som har betydet, at skolerne har skulle tilpasse med yderligere cirka 19 mio. kr. Da udgifterne til bygningerne mm. er konstante ved en uændret skolestruktur, så skal de fleste tilpasninger findes på personalet," fortæller skolechef, Martin Tinning.

På Vangeboskolen giver skolebestyrelsesformand og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Camilla Barner-Christensen, sit bud på, hvorfor man står i den nuværende situation.

"På den ene side ønsker politikerne, at Rudersdals skoler skal være blandt de bedste i landet, og samtidig står de med udfordringen om besparelser. Lærerne skal udføre samme arbejde for færre midler, samtidig med at de har skullet og skal gennemføre store forandringer som for eksempel den nye skolereform, digitalisering, inklusion, synlig læring. Det er ærgerligt, at der skal spares samtidig med sådan en proces, da det kan presse lærerne i stedet for at give dem arbejdsro til forandringen," siger hun.

Påvirker undervisningen

Fremtidsudsigterne skaber bekymring hos lærerne og forældrene, for hvis besparelserne fortsætter, hvilke konsekvenser får det så for undervisningen?

"Vi har endnu ikke set konsekvenserne på kvaliteten i læringen af de seneste års ændringer med skolereformen, strukturændringer på skoleområdet og i de pålagte besparelser. Vi kender derfor ikke udgangspunktet for kvaliteten i læringen, og der kan derfor være en risiko for, at vi ikke kan identificere, hvilke tiltag der har en positiv/negativ påvirkning på kvaliteten og på baggrund heraf komme til at træffe forkerte beslutninger," skrev samtlige 12 skolebestyrelser i et samlet høringssvar i forbindelse med det kommunale budget.

"Vi er på et niveau, hvor der ikke er mange penge at gøre godt med. Vi har fantastisk gode skoler, blandt andet fordi lærerne og børnehaveklasselederne sætter en ære i at gøre et godt stykke arbejde. Men kommunen skal passe på, at prisen ikke bliver for høj, for folk risikerer at blive stresset og forlade faget, fordi det er blevet sværere at løse opgaven professionelt. Vi har sparet meget på det seneste, og vi kan ikke spare mere," siger lærerformand Marianne Toftgaard.

"Vi oplever, at vores skole er påvirket af, at ressourcerne har været trængte. Det har konsekvenser for muligheden for atlave de indsatser, vi har ambitioner om. Det er ikke for at sige, at vi har en dårlig skole, men det stiller større krav til personalet. Det er utroligt, hvad de kan opnå med så svære rammevilkår," siger skolebestyrelsesformand på Nærum Skole, Susanne Renée Grunkin.

Stop med at skære

For Marianne Toftgaard er løsningen ikke blot et spørgsmål om flere penge til skolerne.

"Løsninger skal komme nedefra og op, og det kræver drøftelser på den enkelte skole, så alle kan byde ind," siger hun.

På Ny Holte Skole har man valgt vikarerne fra for at holde fokus på kerneopgaven.

"Vi har skåret voldsomt ned på brug af vikarer, for tidligere brugte vi årligt omkring én mio. kr., men nu skal lærerne i vid udstrækning dække ind for hinanden, og på den måde har vi undgået at skære i kerneydelsen ved at reducere i lærerstaben. Med det nye budget er nye besparelser på vej, og det går fortsat den forkerte vej. Desværre er en mere grundlæggende ændring i skolestrukturen nok den eneste rigtige vej i stedet for hele tiden at skulle skære i skolernes budgetter, der i forvejen er skåret ind til benet grundet besparelser siden 2016," siger skolebestyrelsesformand Merete Kjær Buchgreitz.

I Vangeboskolens bestyrelse vurderer man, at løsningen på kort sigt er at anerkende lærernes indsats. Men man skal også stoppe med at bruge sparekniven.

"Man skal væk fra den mekaniske tilgang med at skære på elevkronebeløbet, når der skal spares," siger Camilla Barner-Christensen, som også tror på, at det midlertidige udvalg, som er nedsat af kommunalbestyrelsen i forbindelse med skolestrukturen, er en løsning. Hvis man vel at mærke lytter.

"Det vil være interessant, hvis der i udvalget gives plads til at lytte og være åben over for, hvordan man laver den bedst mulige skole. Hvor man ikke "propper" dagsordenen fra forvaltningen og politisk side med punkter, så man ikke har tid til at lytte og være åben over for erfaringer og ideer fra andre. Hvor udgangspunktet er at skabe den bedst mulige skole fremfor at være låst af økonomi. Så kan man altid "pille af den perfekte skole", hvis økonomien ikke er til det. Rudersdal vil dermed få en vision og nogle pejlemærker indenfor skoleområdet, og det vil være sundt for personale, elever, forældre, politikere og forvaltning," siger hun.

Publiceret 08 November 2018 11:30