Der er allerede fyldt en del jord på grusgraven i Kohaveskoven. MT Højgaard aftaler nu med Rudersdal Kommune, hvad der skal ske med den allerede påfyldte jord, og projektet med ny kælkebakke skrinlægges. Foto: Anne Dahl Kristensen

Der er allerede fyldt en del jord på grusgraven i Kohaveskoven. MT Højgaard aftaler nu med Rudersdal Kommune, hvad der skal ske med den allerede påfyldte jord, og projektet med ny kælkebakke skrinlægges. Foto: Anne Dahl Kristensen

Tilladelsen manglede: Projekt med kælkebakke i Kohaveskoven stoppes

Alle tilladelser var ikke på plads, da arbejdet med at fylde jord i grusgraven i Kohaveskoven blev påbegyndt. Og nu har medlemmerne af byplanudvalget afvist at give den nødvendige landzonetilladelse

Af
Anne Dahl Kristensen

En lille deltalje manglede, da arbejdet med at køre jord fra byggeriet af nye boliger på Skovlygrunden til Kohaveskoven blev sat igang. Den landszonetilladelse, som kræves, når terrænet reguleres med mere end en halv meter, var nemlig ikke i hus. Og nu har kommunen afvist at give den, hvilket betyder, at projektet med at lave en ny kælkebakke i grusgraven i Kohaveskoven må sættes i bero.

Arbejdet blev ellers sat i gang for nogle uger uger siden. Men i takt med, at området i skoven, som benyttes af mange børnefamilier til leg, blev spærret af, og jorden blev fyldt på, begyndte der samtidig at tikke flere læserbreve ind her på redaktionen på Rudersdal Avis. I et af dem lyder det:

"Nu har Skov- og Naturstyrelsen besluttet, at der skal fyldes op med jord. Ikke helt op, men så det bliver med skrå, jævne sider, så kan det bruges som kælkebakke. Kælkebakkerne har altid været på siderne af grusgraven, selve grusgraven er en udfordring at lege i. Naboerne til skoven er ikke blevet hørt, til trods for at vi har et meget nært forhold til skov og grusgrav."

Kommunen kendte ikke til projektet

I det pågældende område i Kohaveskoven har bygherren, som er MT Højgaard, sat skilte op med teksten:

"I samarbejde med skovfogeden har vi aftalt en delvis opfyldning af denne skrænt. Der er givet de nødvendige tilladelser jf. Naturstyrelsens journal nr.: MST-521-02677. Projektet, som er godkendt, ser ud som følger."

Både hos MT Højgaard og hos Naturstyrelsen oplyser man, at der er ansøgt om den såkaldte skovlodstilladelse.

"Vi har indhentet en skovlodstilladelse før arbejdet blev påbegyndt. Både Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har været involveret. Det har været de involveredes opfattelse, at skovlodstilladelsen var fuldt dækkende," skriver projektudviklingsdirektør hos MT Højgaard, Torben Dahl, i en mail til Rudersdal Avis.

Og Naturstyrelsen er enig.

"Vi fik en henvendelse fra MT Højgaard, der gerne ville lave dette projekt med en kælkebakke i grusgraven, og det syntes vi, var en god ide. Så vi sagde ja, og vi sagde samtidig, at de skulle sørge for at indhente de fornødne tilladelser. Vi vidste på forhånd, at der skulle bruges en skovlodstilladelse, som vi søgte hos Miljøstyrelsen. Men det er entreprenøren, der skal søge om de øvrige tilladelser," siger skovrider Hans Henrik Christensen.

Burde vide bedre

Politikerne i Rudersdal Kommune er dog ikke helt enige i den betragtning.

"Bygherre har henvendt sig til Naturstyrelsen, som administrerer og ejer skoven, hvor de har spurgt om de måtte fylde grusgraven helt eller delvist op. Det har Naturstyrelsen givet lov til. Men de har samtidig glemt af fortælle, at man også skal sikre sig, at der er givet en landzonetilladelse. Derfor er bygherren i god tro begyndt at flytte jorden til grusgraven," fortæller formanden for kommunens byplanudvalg, Axel Bredsdorff (L).

Men skovrideren mener ikke, at det er Naturstyrelsens ansvar.

"Det er kommunen, der vurderer, at der skal bruges en landzonetilladelse. Det har vi ikke noget med at gøre, og desuden er det ikke vores projekt. Der er en anden part, der har ønsket at lave dette projekt til glæde for borgerne. Det vil vi ikke være modstandere af, og derfor har vi givet tilladelse til, at de må lave det i skoven. Men det må være bygherrens ansvar at sikre, at alle tilladelser er på plads," siger skovrider Hans Henrik Christensen.

Omvendt behandling

Først i onsdags havde byplanudvalget sagen på dagsordenen, og selvom forvaltningens indstilling gik på, at man gav den ansøgte landzonetilladelse, valgte et enigt udvalg alligevel at stemme nej.

"Jeg fandt først ud af i sidste uge, at man var begyndt at fylde grusgraven op. Nu har vi behandlet den politisk, hvor vi har besluttet ikke at give tilladelsen, fordi vi opfatter det kuperede skovareal som så attraktivt for lokalområdet, at vi ikke er interesseret i at ændre på det område. Der er andre måder at få løst problemet med overskudsjorden på. Det kan køres andre steder hen," fortæller Axel Bredsdorff og tilføjer:

"Samtidig sender vi også en pæn henstilling til Naturstyrelsen med budskabet, at de er nødt til at gøre opmærksom på, at der er andre tillaldelser, der også skal være på plads, når de giver lov til visse handlinger i skoven.

Ifølge udvalgsformanden er det nemlig ikke første gang, at en episode som denne finder sted.

"To gange inden for et år har vi nu haft denne slags sager, hvor landzonetilladelsen mangler. Det var også tilfældet, da man etablerede bålpladserne ved Jægersborg Hegn i Skodsborg."

Men den konstatering er skovrideren lodret uenig i.

"Det er ganske enkelt ikke rigtigt. I det projekt krævede Rudersdal Kommune også, at der skulle bruges en landzonetillaldelse. Men der blev intet bygget, før den tilladelse var på plads," slår skovrideren fast.

Projektet i den gamle grusgrav i Kohaveskoven er skrinlagt. Og MT Højgaard er i samarbejde med Rudersdal Kommune ved at finde ud af, hvad der skal ske med den jord, der allerede er kørt til stedet.

Publiceret 13 November 2018 11:30

SENESTE TV