Sådan ser forslaget fra miljø- og teknik ud, som medlemmerne af udvalget godkendte i sidste uge. Foto: Rudersdal Kommune

Sådan ser forslaget fra miljø- og teknik ud, som medlemmerne af udvalget godkendte i sidste uge. Foto: Rudersdal Kommune

Trafikken trimmes ved Toftevangskolen

Et nyt forsøgsprojekt skal bidrage til at øge trafiksikkerheden ved Toftevangskolen i Birkerød

Af
Anne Dahl Kristensen

Hver morgen opstår der farlige situationer i trafikken, når forældre sætter deres børn af på Toftevej. Det gør de nemlig trods det faktum, at der er standsning forbudt på strækningen, og det skaber farlige situationer for cyklister og gående.

Derfor har repræsentanter fra Toftevangskolen lavet et forslag til et projekt med titlen 'Kiss and Ride'-løsningen, der har til formål at gøre noget ved problemet. Forslaget er sendt til Rudersdal Kommune, hvor forvaltningen har vurderet forslaget. Og en revideret form blev i sidste uge fremlagt for medlemmerne af miljø- og teknikudvalget.

Flere ændringer i vente

"Forvaltningen vurderer, at Kiss & Ride på Toftevej er et stort tiltag i forhold til, at de fleste i dag parkerer på P-pladsen, hvor der er god plads. Desuden er problematikken koncentreret omkring de 15 minutter i morgenmyldretiden ved ringetid," fremgår det af dagsordenen for mødet.

Forvaltningen har i deres reviderede forslag i stedet forslået, at der skabes en simpel vejstruktur. At forholdende for bilister ændres så lidt som muligt, og at forholdene for cyklister og gående forbedres.

Det skal blandt andet sikres ved, at ind- og udkørslen på parkeringspladsen bliver ensrettet. Samtidig lukker man den overkørsel, der ligger i vest for at undgå konflikter med biler til og fra Teglporten. Og i et forsøg på at gøre strækningen mere fredelig, laver man et forbud mod at gøre igennem Toftevej i morgenmyldretimen.

Der skal ligeledes laves et ankomstareal for cyklister, hvor de kan trække ind og stige af cyklen uden at komme i konflikt med bilerne. Man flytter de to handicapparkeringspladser på Toftevej og flytter dem til parkeringspladsen, og endelig vil man føre fortorvet igennem på Teglporten ved Toftevej. Det er meningen, at projektet skal køre som et forsøg i nogle måneder, hvorefter der skal laves en evaluering.

Medlemmerne af miljø- og teknikudvalget godkendte i sidste uge den model, som var fremlagt for politikerne.

Publiceret 14 November 2018 11:30

SENESTE TV