Rudersdal i Danmarkshistorien udkommer 28. november.

Rudersdal i Danmarkshistorien udkommer 28. november.

10.000 års lokalhistorie udgives nu i samlet værk

Tidligere museumsinspektør i Rudersdal Kommune Niels Peter Stilling har siden 2012 arbejdet på et stort værk om Rudersdals historie, og nu er første bind klar til udgivelse

Af
Anne Dahl Kristensen

Den forhenværende og mangeårige museumsinspektør i Rudersdal Kommune har netop lagt sidste hånd på sit seneste og yderst omfattende værk, der udkommer 28. november. Titlen er 'Rudersdal i Danmarkshistorien - fra oldtiden til 1900', og det er første bind med sine 650 sider, der nu lander i boghandelen.

Niels Peter Stilling har arbejdet på bogen i de sidste seks år. Da han i 2012 forlod jobbet som museumsinspektør var det med en aftale med Rudersdal Kommune om, at han samtidig skulle lave dette værk. Og han har ikke været arbejdsløs siden.

"Vi historikere bliver aldrig arbejdsløse, fordi vi tolker på historien. Og det her er min tolkning af, hvordan vores egn har udviklet sig fra oldtiden og frem til demokratiets gennembrud," forklarer han og tilføjer:

"Hver generation, hver sin historie."

Lokalhistorie i et bredt perspektiv

En væsentlig pointe i dette værk er, at bogen ikke blot beskriver Rudersdals lokale historie. Bogen beskriver lokalhistorien set i forhold til den samlede danmarkshistorie og ligeledes med lejlighedsvise glimt fra verdenshistorien.

"Historieskrivningens formål og betydning ligger i, at folk ikke forstår deres nutid, hvis de ikke også forstår deres fortid. Det gælder både lokalt og i den samlede Danmarks- og verdenshistorie," siger Niels Peter Stilling og giver et aktuelt eksempel.

"Det kostede Danmark dyrt, da englænderne efter landgangen i Vedbæk i 1807 terrorbombarderede København og stjal vor flåde. Men vi kom ovenpå igen efter 1840 netop i kraft af det England, der efter industrialiseringen ikke var i stand til at brødføde sig selv, hvilket den danske landbrugseksport lige siden har nydt godt af. Med Brexit udelukker England igen sig selv fra 'det gode europæiske selskab', hvorfor det er så vigtig for både Danmark - og for England, at den frie handel opretholdes uden toldbarrierer. Historien gentager sig selv."

Det går op, og det går ned

Hvis der skal drages en konklusion på de samlede 650 siders lokalhistorie, er det, at der er opgangstider, og der er nedgangstider. Sådan har det også været for Rudersdal-egnen igennem de sidste 10.000 år.

Historien bliver indledt med de første jægeres ankomst til Vedbæk i kølvandet på isens forsvinden for godt 10.000 år siden. Herfra har vi som bekendt et enestående fund i form af skeletterne på Vedbækfundene.

"Egnen er også rigt repræsenteret med smykker, redskaber og våben fra bronzealderen. Dertil kommer de mægtige gravhøje særlig ved Øresundskysten. Kunst og ritualer indgår i bronzealderfolkets hverdag og afspejler sig også med billedsten og gravgaver fra området".

Men herefter følger en nedgangsperiode i jernalderen. Befolkningen flytter væk fra kysten og bosætter sig på enkeltgårde inde i landet. En tendens, som også var gældende generelt i Danmark. Derefter kommer middelalderen, og her grundlægges alle de nuværende "-rødbyer" i kraft af omfattende skovrydninger. Senere i middelalderen går det igen ned ad bakke i takt med, at den althærgende byldepest indtræffer i midten af 1300-tallet. Og sådan fortsætter det med opgangs- og nedgangstider. Det hele kulminerer i slutningen af 1700-tallet med de store landboreformer, hvor vores egn går i spidsen, og det landskabsbillede, som vi i dag er en del af, bliver skabt.

Historie for alle

Niels Peter Stilling har udgivet talrige værker igennem årene. Men han beskriver selv denne udgivelse som den hårdeste hidtil. Det er også en omfattende sag. Men et værk med relevans for mange.

"Jeg mener, at denne bog henvender sig til det brede publikum med interesse for historie. Bogen er ikke skrevet i et højtravende sprog, og der er masser af billeder. Men den bidrager til at sætte historien i perspektiv," fortæller han.

Selvom Niels Peter Stilling nu kan fejre udgivelsen, er han snart klar med det andet bind af værket. Det bliver udgivet i foråret 2019, og det beskriver udviklingen i 1900-tallet frem til kommunesammenlægningen år 2007, hvor de to historiske kommuner Birkerød og Søllerød blev slået sammen.

I forbindelse med udgivelsen holdes der reception pårådhuset 28. november kl. 17 i rådssalen. Her vil forfatteren selv fortælle lidt om processen med værket.

Publiceret 24 November 2018 11:00