22. november 2017 kunne Kenneth Birkholm fejre en flot valgsejr ved fintællingen i Birkerød Idrætscenter. Præcis et år senere, 22. november 2018, blev han dømt for momssvindel ved Retten i Lyngby, hvilket samtidig blev hans farvel til kommunalpolitik. Arkivfoto: Anne Dahl Kristensen

22. november 2017 kunne Kenneth Birkholm fejre en flot valgsejr ved fintællingen i Birkerød Idrætscenter. Præcis et år senere, 22. november 2018, blev han dømt for momssvindel ved Retten i Lyngby, hvilket samtidig blev hans farvel til kommunalpolitik. Arkivfoto: Anne Dahl Kristensen

Fra storhed til fald i kommunalpolitik

På årsdagen for sidste års valgsejr sad Konservatives Kenneth Birkholm i stedet på anklagebænken i retten. Det endte med en dom, der samtidig blev politikerens exit fra lokalpolitik

Af
Anne Dahl Kristensen

22. november 2017 kunne den konservative spidskandidat, Kenneth Birkholm, med fryd se på stakken af stemmesedler i Birkerød Idrætscenter. Det var dagen med fintælling efter kommunalvalget dagen før. Stakken ud for Birkholms navn var nemlig stor, og overskriften på forsiden af Rudersdal Avis blev 'Birkholm sejrede'.

Med 816 personlige stemmer sikrede han sig en femteplads blandt de politikere med flest personlige stemmer, og samtidig kunne han fejre, at Konservative fik endnu et mandat i kommunalbestyrelsen.

22. november 2018 var smilet stivnet hos den nu forhenværende gruppeformand for Det Konservative Folkeparti. På årsdagen sad han nemlig som tiltalt i en straffesag ved Retten i Lyngby, og efter seks timers behandling blev der samtidig sat et punktum for Birkholms lokalpolitiske karriere.

50-årige Kenneth Birkholm var tiltalt for momsunddragelse af særlig grov beskaffenhed.

Han nægtede sig skyldig i anklagen. Men retten fandt det bevist, at han var skyldig, hvorfor han blev idømt en straf på fem måneders betinget fængsel mod, at han udfører 100 timers samfundstjeneste. Ligeledes blev han dømt til at betale en tillægsbøde på 650.000 kr. samt sagens omkostninger.

Helt kort fortalt blev der undervejs i retssagen fremført argumenter for frifindelse, idet der har været en længere dialog mellem SKAT og Kenneth Birkholm, hvoraf det er fremgået, at han har drevet virksomhed, og han ligeledes har forsøgt at indbetale nogle af de penge, han skyldte i moms. Men retten lagde i sin afgørelse vægt på, at Kenneth Birkholm fortsatte med at drive virksomheden, både før, under og efter at han blev nægtet sin momsregistrering.

Selv om Birkholms forsvarer havde anbefalet Birkholm at anke dommen, valgte han at modtage dommen på stedet. Og dermed siger han også farvel til sine seneste 10 år i lokalpolitik og sit medlemskab af kommunalbestyrelsen, som han første gang blev valgt til i 2013.

Et spørgsmål om forsæt

Det altafgørende spørgsmål i hele sagen er, hvorvidt Kenneth Birkholm med vilje, eller med forsæt, som det kaldes i jurasprog, har snydt statskassen for de 650.000 kr. i moms. Det var anklagerens påstand, og dermed også det, Birkholm stod tiltalt for i retten torsdag.

Tilbage i 2008 stiftede Kenneth Birkholm sit firma, som skiftede navn et par gange i løbet af årene.

Men under navnet Dokepi Holding ansøgte enepartsindehaver og direktør Kenneth Birkholm 12. december 2011 om at blive momsregistreret med tilbagevirkende kraft.

Dagen efter, 13. december 2011, var der momspligtig drift i selskabet, da de første indtægter tikkede ind. Det fortsatte i de efterfølgende måneder, ligesom der blev ansat personale og registreret udgifter i selskabet.

"Retshistorisk afgørelse"

I løbet af foråret 2012 havde Kenneth Birkholm en lang korrespondance igennem 27 mails med SKAT med dialog om processen med at blive momsregistreret. Det handlede blandt andet om, at der skulle stilles en garanti for selskabet. Undervejs oplyste Birkholm flere gange beløb, som han manglede at indbetale for moms, og han skrev i en mail, at han ikke kunne få lov til at betale, fordi han endnu ikke var momsregistreret.

Det var blandt andet dette argument, som forsvareren fremhævede i sin påstand af, at Kenneth Birkholm burde frifindes.

"Det er ikke strafbart ikke at betale. Det er strafbart ikke at agere. Kenneth Birkholm har haft masser af dialog og korrespondence ned SKAT. 27 skrivelser er det blevet til frem og tilbage med SKAT. Kenneth Birkholm rykker endda SKAT for at få lov til at betale det beløb, han skylder i moms," lød det fra Søren Aagaard, som tilføjede:

"Kenneth Birkholm er ikke en forbryder, han er en medspiller, der blot forsøger at få sin registrering igennem. Hvis man dømmer en mand på dette grundlag, med den historik og den dialog, der har været med SKAT, så vil det være en retshistorisk afgørelse."

Fortsatte trods advarsel

Kenneth Birkholm var tiltalt efter pragraf 289 i straffeloven, der vedrører momssvig af særlig grov beskaffenhed.

De nævnte mails mellem SKAT og Kenneth Birkholm var en stor del af bevisførelsen i retten. Anklageren lagde blandt andet vægt på, at Kenneth Birkholm flere gange havde modtaget mails fra SKAT, hvori det blev oplyst, at det ville være strafbart, hvis han fortsatte sin virksomhed uden at være momsregisteret.

Det var også denne information, som anklageren lagde vægt på i sin begrundelse for, hvorfor Kenneth Birkholm burde dømmes skyldig.

"Tiltalte har været involveret i virksomhedsdrift siden 2008, og han har haft fuldt ud kendskab til skattereglerne, og dermed også, at hvis man driver virksomhed, skal man sørge for at være momsregistreret," lød det fra anklageren, som fortsatte:

"Vi ved, at tiltalte søgte om momsregistrering 12. december 2011, og allerede dagen efter kommer de første indtægter. Han indledte og fortsatte altså sin virksomhed, selv om han vidste, at han ikke var momsregistreret. Han bliver flere gange advaret og vejledt af SKAT om, at det er straftbart, hvis han fortsætter virksomhedsdriften. Uagtet det og sit eget kendskab til reglerne, så fortsætter han. Selv efter at han ved, at han ikke bliver momsregistreret, er der stadig drift i selskabet," lød det fra anklageren.

Uenig domsret

Anklageren gik efter seks måneders fængsel og modsatte sig ikke, at dommen ville blive gjort betinget. Forsvaren krævede en frifindelse, da han ikke fandt det bevist, at Kenneth Birkhom forsætligt havde forsøgt at snyde statskassen.

Forsvareren argumenterede i stedet for, at lokalpolitikeren undervejs havde gjort opmærksom på, at han drev virksomheden og havde oplyst beløbet for den ubetalte moms. Forsvaren argumenterede samtidig for, at hvis der skulle idømmes en straf, skulle den kun være gældende fra det tidspunkt, hvor Kenneth Birkholm fik afslag på sin ansøgning om momsregistrering og frem til tidspunktet, hvor virksomheden blev overdraget til en ny indehaver.

Retten var ikke enig, og resultatet blev altså de fem måneders betinget fængsel samt samfundstjeneste. Men det var ikke en enig domsret, der dømte Kenneth Birkholm. To ud af rettens tre medlemmer fandt, at Kenneth Birkholm var skyldig i den tiltale, der var lagt frem i anklageskriftet, imens det sidste medlem fandt, at der ikke var tale om forsætligt momssvindel, men at Birkholm i stedet var skyldig i at have drevet uregistreret virksomhed i en kortere periode.

Overrasket over dommen

Det var en fattet, men tydelig berørt, Kenneth Birkholm, der torsdag modtog sin dom i Retten i Lyngby.

Her valgte han at modtage dommen og dermed afslutte sagen på stedet frem for at anke afgørelsen til landsretten.

"Jeg har haft ondt i maven over denne sag i mange måneder. Og det har været endnu hårdere for min hustru og mine børn. Det at skulle dele denne sag med resten af landet, havde jeg gerne undværet," lød det fra Birkholm, som tilføjede:

"Jeg har fået et alvorligt klip i kørekortet. Men nu har jeg mulighed for at få sat et punktum, uden at jeg skal i fængsel. Forhåbentlig kan mit hurtige exit fra politik gøre, at jeg undgår at skade partiet og mine dygtige kolleger."

Handlingerne, som har været omdrejningspunktet i sagen, ligger flere år tilbage. Kenneth Birkholm har vidst, at der var en sag på vej i lang tid, men han forklarede, at det først var, da han modtog sigtelsen 5. juli i år, at han kendte til omfanget af sagen.

"Først der fandt jeg ud af, at det reelt kunne ende i en straffesag. Jeg har været så naiv at tro, at det var en sag, der handlede om mig og min privatperson, og at jeg kunne håndtere den alene. Når jeg havde fået afgørelsen, kunne jeg så orientere de relevante parter," forklarer Birkhom på spørgsmålet om, hvorfor ingen har vidst, at sagen var på vej.

Publiceret 27 November 2018 11:30

SENESTE TV