Kommunalbestyrelsen i Rudersdal blev i sidste uge orienteret om forureningssagen fra Trørød. Samtidig kunne politikerne godkende den sidste tillægsbevilling på 609.000 kr., som dækker over et merforbrug. Den samlede regning lyder på 16 mio. kr. Foto: Anne Dahl Kristensen

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal blev i sidste uge orienteret om forureningssagen fra Trørød. Samtidig kunne politikerne godkende den sidste tillægsbevilling på 609.000 kr., som dækker over et merforbrug. Den samlede regning lyder på 16 mio. kr. Foto: Anne Dahl Kristensen

Oliespild på privat grund udløser millionregning til Rudersdal Kommune

Oliespild på en privat grund i Trørød har resulteret i en regning til Rudersdal Kommune på 16 mio. kr.

Af
Anne Dahl Kristensen

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Rudersdal har netop godkendt, at der bliver sendt en henvendelse til Natur- Miljø- og Fødevareministeriet samt til Kommunernes Landsforening med henblik på at få ændret loven.

Handlingen sker efter en konkret sag, hvor Rudersdal skal betale regningen for at få renset jorden på en privat grund på Lindevangsvej i Trørød for olie. Og det er ikke enlille regning, der landet på kommunens bord. Tværtimod bliver der samlet set tale om en udgift på 16 mio. kr. for at få fjernet forureningen.

"Det hænger sådan sammen, at regionerne har tilsynspligten på dette område, og de kan pålægge en kommune, at der skal ske oprensning, hvis der konstateres forurening. Der er en forsikring, der gælder i oliebranchen, men den dækker kun op til cirka fire mio. kr., og resten af udgifterne tilfalder kommunerne," forklarer formanden for miljø- og teknikudvalget, Court Møller (R) og tilføjer:

"Det er helt uhørt, at vi skal sidde på denne udgift, som i øvrigt ikke har noget med os at gøre. Derfor retter vi henvendelse til ministeriet og KL med henblik på at få ændret lovgivningen. Dybest set burde man lave en forsikringsordning, som dækker i disse tilfælde."

12.000 liter olie i jorden

Sagen tager sin begyndelse helt tilbage i 2004. Her fik den daværende Søllerød Kommune et påbud om oprensning af forureningen, som stammede fra et brud på en olieledning, der forbandt en villa-olietank med huset på Lindevangsvej 8.

Efterfølgende blev der iværksat intet mindre end 66 boringer på grunden for at finde ud af, hvor meget forureningen havde spredt sig. Skønnet lød, at der var sivet cirka 12.000 liter olie ud i jorden.

I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen i Rudersdal, at 94 procent af forureningen skulle fjernes. Det udløste dengang en regning på 9.135.000 kr. Men desværre viste det sig senere, at forureningen havde spredt sig ind til naboejendommens have. Derfor blev der i 2017 vedtaget to tillægsbevillinger, og dermed lød den samlede regning på cirka 15 mio. kr. Endelig viste omfanget af forureningen sig også at være større end først antaget, hvilket betød yderligere 609.000 kr. på udgiftsposten. Altså en samlet regning på 16.039.000 kr.

"Bør tænke sig om"

Den voldsomme regning fik Axel Bredsdorff på banen, da sagen blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge.

"Jeg synes, det er udemærket, at man adresserer det store spørgsmål om, hvordan regningen endte hos os til ministeriet og KL. Men vi må også forvente, at vores borgere tænker sig om. Det hele skyldes, at man i årevis har hilst tankvognen velkommen og ellers bare pøset olie på. Ligesom vandværker gør opmærksom på, at der ikke må være et vandspild på mere end 10 procent, så bør man også tænke sig om, hvis ens olieforbrug er meget højt," lød det fra Lokallistens gruppeformand, Axel Bredsdorff.

Og borgmester Jens Ive (V) stemte i:

"Normalt er det sådan, at skadevolder betaler i dette land. Derfor kunne man pålægge, at husforsikringer skal dække denne slags skader. Men så langt er Folketinget ikke kommet endnu, og derfor må vi tage konsekvensen."

Publiceret 29 November 2018 11:30

SENESTE TV