Foto: Steen Øllgaard/Byrd

Foto: Steen Øllgaard/Byrd

Døde fisk hober sig op i Sjælsø

Vandstanden i Sjælsø er meget lav, hvilket gør, at døde fisk hober sig op. Men massedøden er faktisk positiv

I den seneste tid er der ved starten af Usserød Å, ved udløbet fra Sjælsø, sket en stor ophobning af dette års yngel af brasen, som er en af de arter af fisk, der også kaldes for skidtfisk.

I efteråret og i begyndelsen af vinteren trækker disse fisk naturligt ud i søens til- og udløb for at undgå at blive fanget i den is, der eventuelt måtte komme på søen til vinter. Vandløbet fryser nemlig sjældent til, og kan derfor bedre forsyne fiskene med ilt igennem vinteren.

Det skriver Rudersdal Kommune på deres hjemmeside.

Mangler ilt

Udløbet fra Sjælsø til Usserød Å ligger ved slusen ved Nebbegårds Alle. Her starter Usserød Å i en lille dam. Men da der i øjeblikket kun er en meget begrænset vandføring videre ned gennem åen herfra, da vandstanden i Sjælsø er meget lav, kan fiskene ikke komme videre.

Og når så mange fisk er samlet på et lille sted, bruger de hurtigt alt ilten i vandet, hvorfor massedøden indtræder.

Men da brasen jo er en skidtfisk, der kan medvirke til at forringe den økologiske tilstand i søer, kan man vælge at se denne hændelse som en lille hjælp fra naturens side for at begrænse mængden af brasen, skriver Rudersdal Kommune på hjemmesiden.

Slusen er midlertidigt lukket

De tre kommuner i Usserød Å-samarbejdet, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg, har besluttet midlertidigt at lukke slusen fra Sjælsø, så der ikke kommer flere fisk ned i den lille dam fra søen. Kommunerne er også gået i gang med at fjerne de fisk, som allerede er samlet i dammen.

"Vi forsøger også at undgå, at døde fisk skal flyde videre ned i åen, men det er ikke sikkert, at det helt kan undgås," fremgår det af hjemmesiden.

adk

Publiceret 07 December 2018 11:00