Vedbæk Garden skal være åben for begge køn, hvis de fremover skal modtage kommunal støtte, mener Det Radikale Venstre i Rudersdal. Arkivfoto

Vedbæk Garden skal være åben for begge køn, hvis de fremover skal modtage kommunal støtte, mener Det Radikale Venstre i Rudersdal. Arkivfoto

Radikale vil have drenge i Vedbæk Garden

Det er ikke kun økonomien i Vedbæk Garden, der diskuteres politisk. Også kønnet på medlemmerne skal til debat

Af
Anne Dahl Kristensen

Når medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Rudersdal onsdag mødes til deres månedlige møde, skal de igen forholde sig til den traditionsrige Vedbæk Garden.

Radikale Venstre har nemlig anmodet om at få et punkt på dagsordenen, netop vedrørende Vedbæk Garden.

Debatten bliver rejst i kølvandet på den økonomiske støtte, som Vedbæk Garden modtager, og som der kan læses om i den anden artikel her på siderne. For når foreningen modtager så mange penge i kommunal støtte, bør tilbuddet også være åbent for alle, mener De Radikale Venstre i Rudersdal.

"Vedbæk Garden modtager hvert år et betydeligt tilskud fra Rudersdal Kommune. På trods af, at Radikale Venstre gennem medierne tidligere har fremsat en opfrodring til Vedbæk Garden om, at foreningen både skal være for piger og drenge har Vedbæk Garden ikke ændret deres beslutning om, at Vedbæk Garden kun er for piger," skriver Radikale i deres indstilling til kommunalbestyrelsen og fortsætter:

"Det fremgår f.eks. af Vedbæk Gardens webside følgende: Værdigrundlag: '...Vores målgruppe er alle unge piger med lyst til at spille musik..."

Diskrimination mellem kønene

Ifølge de Radikale kommunalbestyrelsesmedlemmer lever Vedbæk Garden derved ikke op til kriterierne i forhold til at modtage det nye tilskud under folkeoplysningsloven. De fremhæver blandt andet, at tilskud til folkeoplysning ydes i rammen af lovens § 1, som dikterer, at der skal sikres offentlige tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder og fællesskab.

"I 2016 blev der til folkeoplysningsloven tilføjet §4a: 'Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke ydes tilskud eller anvises lokaler efter denne lov'," fremgår det af dagsordenspunktet for mødet i kommunalbestyrelsen.

"Det er Radikale Venstres vurdering, at Vedbæk Garden ved ikke at optage drenge i foreningen modarbejder ligestilling mellem kønnene, idet der ikke ses et sagligt objektivt formål med denne forskelsbehandling. Uanset om denne forskelsbehandling er omfattet af lovens §4a, finder Radikale Venstre, at foreninger, der modtager støtte fra kommunen skal sikre ligestilling mellem kønnene," skriver de i deres indstilling.

Virker andre steder

Samtidig har politikerne noteret sig, at andre garder i landet har åbnet for deltagelse af begge køn, og de fremhæver blandt andet Den Kongelige Livgarde, Tivoli Garden, Aarhus Garden og Gladsaxe Garden.

"Radikale Venstre finder ikke, at der er tale om et sagligt eller objektivt forhold, at Vedbæk Garden ved ligestilling skal sikre uniform til begge køn, eller at der kan være vanskeligheder ved omklædning. Der er her tale om praktiske problemstillinger, foreningen kan finde løsninger på."

På den baggrund har Radikale Venstre bedt om en afstemning i kommunalbestyrelsen. Medlemmerne skal dermed tage stilling til, hvorvidt de vil stemme ja eller nej til Det Radikale Venstres forslag om, at kultur- og fritidsudvalget fremover skal stille som krav, at der skal være optag af både piger og drenge, hvis der skal bevilges et kommunalt tilskud.

Praktiske udfordringer

Hos Vedbæk Garden er man ikke afvisende over for forslaget med begge køn. Men samtidig mener man heller ikke, at de praktiske udfordringer er så nemme at løse, som Radikale lægger op til.

"Vedbæk Garden ønsker at udbrede garderlivet som en sund og lærende fritidsinteresse, også for drenge. Men det er korrekt, at vi på nuværende tidspunkt ikke har planer om, eller kapacitet til at åbne for optag af drenge. Siden sin stiftelse har Vedbæk Garden været en pigegarde. Det skyldes ikke modstand mod drenge. Men medlemmerne og deres forældre værdsætter, at garden er et frirum for piger, og det handler mere om venskaber og fællesskaber, end de kønsroller, der ofte fylder meget i teenageres tilværelse,” siger bestyrelsesmedlem i Vedbæk Garden, Liselotte Neipper og fortsætter:

"Herudover vil det kræve en kæmpe indsats at optage drenge. Der vil skulle laves nye uniformer og tages særlige forbehold ved omklædning. Man kan godt oprette et drenge og et pigehold. Men det kræver også, at der er frivillige, der vil deltage i arbejdet."

I første omgang afventer hun, hvad kommunalbestyrelsen når frem til onsdag, og tager derefter stilling til hvad der videre skal ske.

Publiceret 12 December 2018 11:30

SENESTE TV