Tilskuddet til Vedbæk Garden vækker endnu engang politisk debat. Arkivfoto: Anne Dahl Kristensen

Tilskuddet til Vedbæk Garden vækker endnu engang politisk debat. Arkivfoto: Anne Dahl Kristensen

Tilskud til Vedbæk Garden vækker atter debat

Politikerne har netop besluttet at ændre i det økonomiske tilskud til Vedbæk Garden. Men ikke alle medlemmer af udvalget er enige i den beslutning, der blev vedtaget

Af
Anne Dahl Kristensen

Netop i disse dage er der rig mulighed for at se Vedbæk Garden optræde i det lokale gadebillede. Pigerne har spillet ved diverse juletræsarrangementer, og i takt med marchen galoperer debatten om den traditionsrige garden endnu engang.

Hidtil har Vedbæk Garden fået økonomisk støtte fra Rudersdal Kommune fra samme pulje, som mange øvrige foreninger får det. Men på det seneste møde i kultur- og fritidsudvalget besluttede medlemmerne, at følge indstillingen fra forvaltningen, som gik på, at man flytter Vedbæk Garden over til folkeoplysningsudvalget.

"Puljen til kulturelle tilskud, som Vedbæk Garden indtil nu har fået bevilget tilskud fra, er primært målrettet arrangementer for voksne. Gardens aktiviteter er målrettet børn og unge. Derfor vurderer Kulturområdet, at foreningen er mere korrekt placeret under det folkeoplysende område," lyder begrundelsen i dagsordenen for mødet.

Tager pengene med

Vedbæk Garden har igennem de seneste år modtaget det langt højeste kommunale støttebeløb i form af 200.000 kr. årligt samt et yderligere tilskud i 2015 på 100.000 kr. til indkøb af uniformer.

Netop størrelsen på beløbet har flere gange skabt debat. Og endnu engang er det kroner og øre, der vækker røre i forbindelse med Vedbæk Garden.

Mona Madsen fra Lokallisten, der også er medlem af kultur- og fritidsudvalget, er nemlig ikke tilfreds med den beslutning, der blev truffet på det seneste møde.

Beslutningen blev nemlig, at Vedbæk Garden skal flytte udvalg, og med sig tager de penge fra budgettet i kultur- og fritidsudvalget. De får nemlig 100.000 kr. i tilskud i de næste tre år.

"Jeg har igennem flere år syntes, at Vedbæk Garden får en alt for stor del af budgettet for kulturstøtten. Så værdifuldt et element, synes jeg heller ikke, at Vedbæk Garden er. Nu flytter vi så aktiviteten over til folkeoplysningsudvalget, hvilket jeg egentlig synes, er den rigtige beslutning. Men det er ikke normal fremgangsmåde, at man på forhånd reserverer et beløb for tre år," siger Mona Madsen og tilføjer:

"Det kunne jo være, at folkeoplysningsudvalget havde en anden holdning til, hvor mange penge garden skal have," siger Mona Madsen (L).

Er det pengene værd?

Mona Madsen rejste allerede i sidste uge sin kritik i et debatindlæg. Og her skriver hun:

"Hvis vi overdrager en forening til folkeoplysningsområdet, må vi også lade folkeoplysningsudvalget beslutte niveauet for støtte ud af udvalgets midler. Så kan vi bagefter se, om de har brug for at få kulturpenge overført."

Et flertal af medlemmerne i kultur- og fritidsudvalget var ikke enige. Og beslutningen blev altså at følge indstillingen, hvor der laves en tre-årig tilskudsaftale med Vedbæk Garden. Det fik Mona Madsen til at konkludere følgende:

"Det minder lidt om de sager, hvor kommuner giver store bidrag til sportsklubber og til gengæld får gratis VIP-billetter. Det er måske lovligt, men det er i hvert fald ikke en særlig transparent økonomi. Jeg mener, at kommunen, ligesom andre købere af gardens ydelser, skal betale for hver enkelt optræden, og dermed også tage konkret stilling til, om den er pengene værd."

Understøtter en kultur

Et af de medlemmer af kultur- og fritidsudvalget, som stemte for forslaget, er Birgitte Schjerning Povlsen (K).

"Vi er enige i forvaltningens indstilling om, at Vedbæk Garden skal over i folkeoplysningsudvalget, og i og med, at vi giver 100.000 kr. ekstra med derover, anerkender vi, at hvis Vedbæk Garden skal eksistere på nuværende tidspunkt med det medlemstal, de har, skal de have hjælp til økonomien. Så længe vi gør det for at understøtte en kultur og en tradition, synes jeg, det er okay," forklarer Birgitte Schjerning Povlsen og tilføjer:

"Vi mener, det er helt rimeligt, at der bliver lavet en tre-årig aftale, for det giver foreningen noget ro. Vi har fra forvaltningen fået forsikring om, at der løbende bliver fulgt op. Og hvis vi ender i en situation, hvor medlemstallet falder, må vi drøfte sagen igen."

Fuld opbakning fra formanden

Også udvalgets formand, Kristine Thrane (S), bakker op om beslutningen.

"Jeg vil gerne støtte Vedbæk Garden, og der er et flertal i kommunalbestyrelsen for, at vi bakker op om Vedbæk Garden. Det vigtige at sige i denne sammenhæng er, at hvis vi skal have en Vedbæk Garden, er vi nødt til at støtte økonomisk, for ellers kan de ikke overleve," siger Kristine Thrane.

Hun forklarer samtidig, at beslutningen indebærer, at Vedbæk Garden fremover skal søge støtte igennem folkeoplysningsudvalget på lige fod med alle andre, hvor de på baggrund af deres antal medlemmer vil kunne opnå 75-80.000 kr. Derudover har man så valgt i de næste tre år, at give et tilskud på 100.000 kr. om året.

"Jeg mener faktisk, at det er helt rimeligt, når vi samtidig ser på, at Vedbæk Garden optræder gratis i kommunale sammenhænge. I bund og grund falder det hele tilbage på det samme spørgsmål: Hvis vi gerne vil have Vedbæk Garden, er vi også nødt til at støtte økonomisk, og det her er det eneste område, hvor vi kan tage penge fra," lyder det fra formanden.

Publiceret 12 December 2018 11:00

SENESTE TV