Husets terrassedør blev brudt op med et koben. Modelfoto

Husets terrassedør blev brudt op med et koben. Modelfoto

Ive: Gentofte-kamp mod indbrud følges, men politiet er løsningen

Rudersdal kopierer gerne Gentofte Kommunes idé til at bekæmpe indbrud, hvis den virker, siger borgmester Jens Ive

Af
Mikkel Brøgger Petersen

INDBRUD I bestræbelserne på at bekæmpe indbrud følger borgmester Jens Ive (V) nøje med i, hvad man i den kommende tid vil foretage sig i Gentofte Kommune.

Gentofte-borgmester Hans Toft (K) mener ikke, at Nordsjællands Politis indbrudsindsats er tilstrækkelig. Derfor vil kommunen blive inddelt i fire zoner med et døgnbemandet vagtværn, som privatpersoner og butiksindehavere kan tilkalde.

Vagterne kan selvsagt ikke anholde tyvene, men i stedet kan man stresse tyvene ved at tage billeder af dem og følge efter dem.

"Jeg vil følge Gentoftes forsøg nøje. Har det en effekt, der standser indbrudskriminalitet, vil jeg meget gerne tage ordningen op her i kommunen," siger Jens Ive til Rudersdal Avis.

Og måske med rette. Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af indbrud i tredje kvartal er det højeste de seneste tre år.

Kigger man på indbrudsåret for årets tre første kvartaler, er der sket en stigning i forhold til samme tid sidste år, mens der er sket et fald i forhold til 2016.

Statens opgave

Spørgsmålet er så, om man som kommunen bevæger sig ind på et område, som man ikke har lov til at betræde. Ikke ifølge Gentofte Kommune.

"Vi holder os inden for lovgivningens rammer. Men det kan være, at vi må bede om at få ændret lovgivningen," siger Hans Toft til Berlingske.

Kommunalforsker Roger Buch vurderer, at kommunerne godt kan gøre, hvad Gentofte har i tankerne. Men han stiller spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige vej at gå.

"Idéen fra Gentofte kan sikkert gøres på en lovlig måde, men spørgsmålet er, om det er klogt, at kommunerne begynder at løse opgaver, som staten burde løse. Det kan føre kommunerne ind på en glidebane, hvor staten reelt skubber sine egne opgaver over på kommunerne," siger han til Rudersdal Avis.

Den enkelte kan vælge

Jens Ive påpeger, at Rudersdal Kommune allerede har set sine egne alternative løsningsforslag, når det kommer til indbrudsbekæmpelse.

"Der har været og er initiativer i Rudersdal, hvor områder har hyret private vagtværn. Det har desværre ikke standset indbrudstyvene, men forhåbentlig skabt mere tryghed. En tryghed, som nogle vælger ved at have tyverialarmer, videoovervågning, vagthunde, eller vagtværn. Det, synes jeg, er fint, at den enkelte selv kan vælge," siger han.

Politiet er løsningen

Til syvende og sidst er løsningen ifølge borgmesteren godt, gammeldags politiarbejde.

"Vi skal stadig have fokus på, at det eneste, der endegyldigt standser indbruddene, det er at få tyvene bag lås og slå, og det er kun politiet, der kan hjælpe os der," siger han og tilføjer:

"Så flere ressourcer til politiet, det er det, der virker. Så vil politiet få mulighed for yderligere at styrke deres særlige indsats mod indbrudskriminalitet. Det er for mig den rigtige løsning, også på den lange bane."

Gentoftes forslag kommer, fordi Hans Toft mener, at borgere står tilbage med en følelse af afmagt, utryghed, magtesløshed og vrede. Så galt står det dog ikke til i Rudersdal, vurderer Jens Ive.

"Jeg fornemmer ikke, at der er en generel stigning i utrygheden i Rudersdal. Vi er en af de kommuner i landet med den laveste kriminalitet på alle parametre, bortset fra indbrud," siger han.

Publiceret 13 December 2018 11:30

SENESTE TV