Præsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i Rudersdal Avis. Denne gang er det sognepræst ved Vedbæk Kirke, Ingrid Halkjær- Lassen

Præsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i Rudersdal Avis. Denne gang er det sognepræst ved Vedbæk Kirke, Ingrid Halkjær- Lassen

Præsten skriver: Advent og juletidens afvæbnende budskab

Præsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i Rudersdal Avis. Denne gang er det sognepræst ved Vedbæk Kirke, Ingrid Halkjær- Lassen

Hvad end man elsker advents- og julehøjtiden med alt, hvad dertil hører eller man har et mere anstrengt forhold til den, så sætter julen uvilkårligt tanker, stemninger og følelser i gang hos de fleste af os. Hvis vi ser bort fra julens kommercielle univers og rekordomsætninger, gaveregn og bjerge af skøn mad og drikke, så berører julen os alle, fordi den nedkalder en slags våbenhvile.

Et velgørende ophold og en våbenhvile her, hvor året er ved at rinde ud, fordi der åbnes op for mere, end vi kan sige os selv, når vi hører juleevangeliets indledende ord: ” Og det skete i de dage ….. ” samt de afsluttende og afvæbnende ord: ”……Fred til mennesker med Guds velbehag!”

Fred, der er så tiltrængt mange steder i den store og lille verden. Ikke fred forstået som en konstant ubevægelig naiv paradistilstand, hvor der ikke er plads til uenigheder. Men den fred, der rækkes os i julens budskab. Den fred, vi ikke altid formår at give hinanden. Den fred, vi ikke altid har eller kan finde i vort indre. Den fredsommelige sameksistens, der ulykkeligvis ikke altid eksisterer imellem os, men overskygges af krig, magtkampe, mistillid, fordomme og misundelse.

Det er sørgeligt, når vi ved, hvor kort det hele, ja livet kan være, og når vi inderst inde ved, at alt bare er til låns. Vore fællesskaber er tidsbegrænsede. Alt har sin tid her på jord. Julens budskab er en opfodring til at bruge tiden på den bedste måde og kæmpe for rummelighed, glæde, fred og forsoning.

Julens budskab om fred på jord er et wake up call til os alle, store som små. Vi har alle brug for at vide os elsket. Det er en del af julefreden og juleglæden, for når vi ved, at vi er elsket, så behøver vi ikke kredse om os selv og vort eget og have behov for magt.

Vi er alle sammen inviteret til at kigge ind på det største i det mindste, Jesusbarnet, og derved blive favnet af en kærlighed, der får os til at komme til live, blive mennesker på ny ikke med hårde kalkulerende stenhjerter, derimod med brændende bevægelige hjerter, der er sat her på jord for at elske.

Før eller siden må vi her i vintermørket lade advents- og julefreden og glæden sænke sig ind i vort indre og i samværet med hinanden.

Publiceret 14 December 2018 10:00

SENESTE TV