I Rudersdal Kommune kommer sagen om snerydning på private fællesveje på den kommunale dagsorden først i det nye år. Modelfoto: Mostphotos

I Rudersdal Kommune kommer sagen om snerydning på private fællesveje på den kommunale dagsorden først i det nye år. Modelfoto: Mostphotos

Måske er det slut med kommunal snerydning på private fællesveje

I Lyngby-Taarbæk Kommune opsagde man aftalen med grundejerne allerede før sommerferien, da Ankestyrelsen kendte den kommunale serviceaftale for ulovlig. Nu har Gladsaxe Kommune også taget konsekvensen af Ankestyrelsens dom og Rudersdal Kommune skal behandle sagen først i det nye år

Af
Signe Steffensen

Det er efterhånden halvandet år siden, at Ankestyrelsen traf den afgørelse, der indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke længere kan tage penge for at servicere 150 private fællesveje med glatførebekæmpelse og fejning.

Rudersdal er en af de mange andre kommuner, der har lignende serviceaftaler med borgerne på kommunens private fællesveje, og de har den seneste tid holdt skarpt øje med Lyngby-Taarbæk Kommune for at se, om de fandt en god løsning på problemstillingen.

Ankestyrelsen har nemlig slået fast, at deres afgørelse gælder alle landets kommuner.

”Vores udtalelse gør rede for retstilstanden på området, og den gælder alle kommuner. Vi har også offentliggjort udtalelsen og forventer, at andre kommuner retter ind efter den.” skriver Ankestyrelsen i brev af 10. november 2018.

Gladsaxe Kommune tog den 10. december konsekvensen af Ankestyrelsens afgørelse og vedtog at opsige serviceaftalen med borgerne på de private fællesveje. Dog har de god tid til at finde en alternativ løsning, da Kommunens serviceaftaler er indgået med et opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af et år. Aftalerne kan derfor tidligst opsiges med virkning fra januar 2020.

Rudersdal skal se på sagen

I Rudersdal Kommune kommer sagen på den kommunale dagsorden først i det nye år, og selvom der endnu ikke er truffet nogen afgørelse her, så kan grundejerne på de private fællesveje, der har en serviceaftale med Rudersdal Kommune, godt begynde at tænke i alternativer til den kommunale glatførebekæmpelse.

Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Court Møller(R) synes, det er brand ærgerligt, for det er hans oplevelse at borgerne har været glade for aftalen.

”Det er jo en juridisk fortolkning og vi vil ikke opsige aftalen før vi er stensikre på, at den er ulovlig,” siger Court Møller.

Når serviceaftalerne opsiges, er ejerne af de private fællesveje nødsaget til at finde nye løsninger for snerydning, og glatførebekæmpelse, som det har været tilfældet i Lyngby-Taarbæk, hvor nogle borgere lykkedes med selv at få løst problemet og finde en privat leverandør, mens andre tilsluttede sig den model, som Lyngby-Taarbæk Kommune kom op med i 11. time. En ordning, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune kan give borgerne på de private fællesveje et påbud om snerydning, hvis de ikke har en serviceaftale, og samtidig tilbyde at løse opgaven.

Men for nogle grundejere kan regningen blive mærkbart dyrere. Prisen varierer nemlig efter, hvor mange meter matrikel, der grænser op til den private fællesvej. Derfor ligger niveauet på mellem 400- 3000 kr. for denne vinter. Det betyder, at den nye ordning for få grundejere vil blive billigere, men markant dyrere for flertallet.

Ret og pligt

Beboere på private fællesveje har en juridisk forpligtelse til at holde rent på ud til midten af vejen. Det indebærer også snerydning, og glatførebekæmpelse

Publiceret 29 December 2018 11:00

SENESTE TV