En visualisering af projektet, som det er vist 'Oplæg til omdannelse af børnehaven Eskemosepark...' Foto: Tegnestuen Vandkunsten

En visualisering af projektet, som det er vist 'Oplæg til omdannelse af børnehaven Eskemosepark...' Foto: Tegnestuen Vandkunsten

Børnehaven Eskemosepark omdannes til boliger

De to tidligere institutioner på Nørrevang skal laves om til 11 nye boliger. Et nyt, bevarende lokalplanforslag er netop sendt i høring

Af
Anne Dahl Kristensen

1. maj 2012 blev børnehaven Eskemosepark lukket, og dermed blev der sat punktum for mange aktiviteter. Men nu kommer der igen liv i bygningerne

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal godkendte på deres seneste møde at sende den lokalplan i høring, som skal bane vejen for, at institutionsbygningen kan omdannes til 11 handicapvenlige boliger samt et fælleslokale. Høringsperioden er på otte uger, og har man indsigelser til projektet, er det altså nu, de skal fremlægges for politikerne.

Formålet med den nye lokalplan er udover at omdanne institutionsbygningerne til boliger også at få lavet fredningsbestemmelser for de øvrige bygninger på Nørrevang. Foruden institutionsbygningen omfatter bebyggelsen Eskemosepark nemlig også 25 boligblokke i to etager, der ligger på begge sider af Nørrevang.

Bevaringsværdigt byggeri

Boligerne blev opført i perioden 1959-1976 af arkitekterne Henning Jensen, Torben Valeur, Ingwer Ingwardsen og Knud Lund-Sørensen. De administreres i dag af det almene boligselskab KAB og den almene andelsboligforening Eskemosepark, og begge disse foreninger har bakket op om forslaget og bidraget til arbejdet med det nye lokalplanforslag.

"Bebyggelsen fremtræder i dag - 50 år efter opførelsen - markant og smukt indpasset i landskabet ud mod Langedamskilen, der så at sige 'henter det åbne land ind' til området nær bymidten. Området er bevaringsværdigt og udpeget som kulturmiljø, og alt taler for, at det vil være fint at få sikret de arkitektoniske kvaliteter," lød det fra formanden for byplanudvalget Axel Bredsdorff (L) ved fremlæggelsen af sagen i kommunalbestyrelsen.

Ifølge Axel Bredsdorff er der lagt op til, at de nye fredningsbestemmelser i lokalplanforslaget så vidt muligt sikrer det nuværende udtryk, men samtidig skaber mulighed for, at der på sigt kan laves forbedringer. Ligeledes udpeges der i lokalplanforslaget også bevaringsværdige træer og stier.

Væk med jordvolden

I forhold til de 11 nye boliger er det planen, at disse skal indrettes således, at den gamle bygningskrop bevares. Omvendt bliver der sat flere nye vinduer i facaden ud mod Langedamskilen. Derudover er der lagt vægt på, at selve facadeudtrykket på de nye boliger lægger sig så tæt op ad de øvrige bygninger som muligt. Blandt andet er der opstillet særlige krav til tegl, mursten og lignende.

Samtidig giver man i det nye lokalplanforslag mulighed for, at den jordvold, som tidligere har fungeret som stopklods for institutionens børn på legepladsen, kan fjernes. Dermed bliver der skabt et mere åbent og tilgængeligt område ud mod Nørrevang. Samtidig stilles der krav til udearalerne.

"Lokalplanen fastlægger, at der inden ibrugtagning af nye boliger i den tidligere institutions bygning skal godkendes en plan for bebyggelsens ubebyggede arealer, der giver mulighed for anlæg af vejadgang, etablering af parkeringspladser, sti og belysning, fælles skure på terræn og fælles opholdsareal," fremgår det af dagsordenen.

Smukt projekt

Det var en enig kommunalbestyrelse, der godkendte forslaget. Det er dermed nu sendt i høring i otte uger. Det er fra forvaltningens side blevet afgjort, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering.

Formanden for byplanudvalget er begrejstret for forslaget.

"Det er i min optik et rigtig godt projekt. Vi står faktisk og mangler såkaldte tilgængelighedsboliger, så jeg synes, det er rigtig fint, at man vælger at omdanne stedet til netop det," siger Axel Bredsdorff og tilføjer:

"Der er tale om en lang længebygning, og det er meget nænsomt, at man bevarer bygningskroppen samtidig med, at boligerne får et mere morderne udtryk. Det er et meget smukt projekt, der er blevet tegnet, og jeg tror også, at beboerne i Eskemosepark kan få stor gavn af det fælleslokale, som nu også kommer."

Der er ikke umiddelbart planlagt borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Publiceret 30 December 2018 11:00

SENESTE TV