Borgmester Jens Ive ser her tilbage på året, der gik og det nye, som kommer. Arkivfoto

Borgmester Jens Ive ser her tilbage på året, der gik og det nye, som kommer. Arkivfoto

Borgmesterens nytårshilsen: "Foran os står nogle år med store forandringer"

Borgmester Jens Ive ser tilbage på året der gik – og frem mod året der kommer

Af
Jens Ive

borgmester i Rudersdal

Når jeg ser tilbage på året der gik, glæder jeg mig over et markant stigende børnetal i kommunen. Det gør, at vi åbner flere daginstitutionspladser, både til de helt små, med mange nye vuggestuepladser, men også nye rammer til børnehavebørnene.

I august 2018 åbnede vi et fælles akutteam, som allerede nu betyder færre hospitalsindlæggelser – et vigtigt skridt i indsatsen for det nære sundhedsvæsen.

Og den fornyelse af det nære sundhedsvæsen ser jeg kun som et skridt på vejen mod at bringe dagligdagens sundhedstjenester tættere på den enkelte borger. Det er en udvikling, der for mig giver meget mening, og som underbygger udviklingen af et stadigt bedre sundhedsvæsen.

Jeg glæder mig også over, at Rudersdal i oktober var vært for en ny stor erhvervskonference, hvor virksomheder fra hele regionen fik konkret inspiration til, hvordan den fremadstormende digitale teknologi kan udnyttes bedre i den enkelte virksomhed. Det blev også til kåringen af hele 24 nye Gazelle virksomheder i Rudersdal, ud af de mange Rudersdal-virksomheder der i disse år viser imponerende resultater.

Budgetaftale landet under svære vilkår

I starten af oktober indgik 22 af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer en aftale om kommunens budget for de næste fire år. Det skete under vanskelige vilkår og i lyset af en række udefra kommende udfordringer, især ekstraomkostningerne til sundhedsvæsnet og flere udgifter til udligning, som desværre rammer kommuner som Rudersdal urimeligt hårdt. En del af budgetaftalen er et meget moderat anlægsbudget og et fortsat fokus på arbejdet med at finde den rigtige organisering af kommunens opgaver, hvor vi sikrer, at opgaverne bliver løst hurtigt og effektivt og gerne så tæt på borgerne som muligt.

Det ligger naturligt i forlængelse af det, at vi prioriterer samspillet med borgere og frivillige. Et godt fællesskab kommer ikke af sig selv. Det er alle Rudersdalere, der bidrager og er med til at skabe det. Det er kommunens dygtige, engagerede medarbejdere, der hver dag yder en kæmpe indsats for at skabe det gode liv. Og det er alle frivillige, der giver det lille ekstra, der gør dagen lidt lysere for den enkelte. Her vil jeg gerne sige tak for jeres store indsats og gode bidrag.

Foran os står nogle år med store forandringer, hvor vi i kommunalbestyrelsen skal blive om muligt endnu skarpere på, hvordan vi skaber en god balance mellem den service, kommunen tilbyder, og den samlede økonomi, som kommunen har til rådighed. Det er en balance, som vi i kommunalbestyrelsen allerede har arbejdet intensivt med i en årrække, men udfordringerne ved de rammer, der sættes udefra for Rudersdal Kommunes økonomi i de kommende år, bliver stadig større. Derfor er det nødvendigt med en endnu mere præcis prioritering af den kommunale økonomi, en prioritering der fortsat vil kræve, at vi i fællesskab skal finde nye veje, men også en prioritering der vil betyde, at områder ikke mere vil få tilført den samme økonomi til opgaverne, fordi de skal løses på en ny og anden måde.

Det er ofte svære prioriteringer, der skal til, men de er nødvendige, og derfor er jeg også glad for, at den nye kommunalbestyrelse i den grad har taget udfordringerne på sig, er kommet i arbejdstøjet, og har taget ansvar.

Sammen med borgeren

Ved indgangen til 2019 gennemfører vi den største organisatoriske ændring siden kommunesammenlægningen tilbage i 2007. Men det er ikke bare et spørgsmål om nogle streger på et stykke papir. Det er en helt anden måde at sikre kommunens borgere den bedst mulige, målrettede service på de områder, som betyder mest og gør den tydeligste forskel for den enkelte ældre eller borgere med særlige behov, herunder særlige socialpædagogiske behov. Det er derfor, vi har lagt to tidligere enheder i kommunen sammen til ét, i daglig tale, Social og Sundhed. Derudover har vi valgt at give syv bo- og plejecentre muligheder for at være selvadministrerende. Hvorfor? Fordi vi tror på, at det bliver lettere for dem at kunne dele viden og inspirere hinanden, og at de ved at komme tættere på den enkelte borger også kan give ham eller hende en bedre hverdag. Det giver rigtig god mening, for vi tror på, at der er masser af potentiale i at sætte borgeren i centrum.

Fælles om ny plan for kommunens fysiske udvikling

Hvordan skal kommunen udvikle sig fysisk og borgernes liv bedst folde sig ud? Hvordan udvikler vi erhvervslivet og bevarer vores smukke, grønne omgivelser? Og kan vi med den fysiske planlægning understøtte både den mentale og fysiske sundhed i kommunen? Alle de spørgsmål er noget, vi taler om sammen på vores dialogmøder, der skal munde ud i en planstrategi for kommunen. Det er her, vi sætter det lange lys på og former de helt overordnede rammer for kommunens fysiske udvikling. Det arbejde påbegyndte vi i 2018, og det fortsætter her i det nye år. Jeg glæder mig til det resultat, vi finder frem til i fællesskab. Arbejdet med planstrategi bliver afsluttet her i 2019, men peger frem mod de næste år, hvor vi i samarbejde med virksomheder, borgere og interesseorganisationer vil arbejde med at omsætte de lange linjer, til mere konkrete planer for kommunens fysiske udvikling, så vi kan sikre, at Rudersdal Kommune stadig er en af landets bedste bokommuner, med et aktivt erhvervsliv, omkranset af fantastisk natur.

I øjeblikket er vi også i bred dialog om, hvordan vores skoler skal se ud i fremtiden. Den aktuelle baggrund er, at antallet af elever for de enkelte skoler ændrer sig markant i forhold til det, vi kender i dag. Vores skoler præsterer hver dag rigtig godt, sørger for at ruste Rudersdals børn og unge bedst muligt til den fremtid der venter, og sætter trivslen på den enkelte skole højt. Men det er ikke nogen selvfølge, at vi også i fremtiden vil have så velpræsterende skoler, med børn og unge i så god trivsel. Det er kvaliteter, vi aktivt skal værne om. Også her skal der findes nye veje, nye strukturer, så vi fortsat kan have høj faglighed og trivsel på vores folkeskoler.

Udfordringer og muligheder er der rigeligt af i 2019, og årene fremover. Jeg ser frem til at vi i fællesskab, gennem mange gode snakke og i samarbejde, finder nye løsninger på at gøre et godt liv i Rudersdal endnu en tand bedre i 2019.

Med de bedste ønsker for et rigtig godt nytår.

Publiceret 01 January 2019 11:00

SENESTE TV