Sygefraværet varirerer fra kommune til kommune, og i Rudersdal havde de offentligt ansatte i gennemsnit 14,1 sygedage i 2017. Modelfoto: Mostphotos

Sygefraværet varirerer fra kommune til kommune, og i Rudersdal havde de offentligt ansatte i gennemsnit 14,1 sygedage i 2017. Modelfoto: Mostphotos

Offentligt ansatte i Rudersdal har højere sygefravær end gennemsnittet

Sygefraværet varirerer fra kommune til kommune, og i Rudersdal havde de offentligt ansatte i gennemsnit 14,1 sygedage i 2017

Af
Anne Dahl Kristensen

Sygefraværet svinger på uforklarlig vis mellem kommuner, mellem offentligt og privat ansatte og mellem kommuner, regioner og stat. Det skrev Berlingske 2. januar.

Konklusionen blev lavet på baggrund af rapporten 'Sygefravær i den offentlige sektor', som Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet samme dag udgav. Ifølge denne er der nemlig ikke nogen umiddelbar forklaring på de svingende tal, og derfor vil regeringen nu sætte ind med 100 mio. kr. til en såkaldt sygefraværs-pakke.

Undersøgelsen viser, at det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne i 2017 var 12,8 dage, mens det i regionerne og i staten var henholdsvis 11,8 og 7,8 dage per fuldtidsansat. Trods det høje fravær på kommunalt niveau, er tallet faktisk endnu højere lokalt i Rudersdal.

Ifølge rapporten havde de offentligt ansatte i Rudersdal Kommune nemlig 14,1 sygedage i 2017. Det fremgår af artiklen i Berlingske.

Det høje fravær kommer ikke bag på personalechefen i Rudersdal Kommune.

"Sygefravær er et fokusområde hos os, og det har det været meget koncentreret igennem de seneste tre år. Vi er klar over, at vi ligger i den forkerte ende af skalaen og at vi ikke ligger på et tilfredsstillende niveau," siger Jan Weidekamp, der er chef for personaleområdet i Rudersdal Kommune.

"Ikke tilfredsstillende niveau"

Rudersdal Kommunes egne tal matcher ikke fuldstændig de tal, der fremlægges i rapporten. Det afhænger ifølge Jan Weidekamp af, hvordan man opgør statistikken. Men han kan nikke genkendende til den retning, som fraværsstatistikken har taget igennem de sidste år.

Ifølge personalechefen var sygefraværet blandt kommunens ansatte faldende igennem de første fem-seks år efter kommunesammenlægningen i 2007. Og derefter begyndte det pludselig at stige.

"Det betød, at vi begyndte at arbejde mere målrettet og fokuseret med sygefraværet, og i 2016 lykkedes det at få knækket kurven. Ikke på et niveau, så vi stod med hænderne oppe over hovedet, men trods alt i den rigtige retning. Men vi ligger stadig på et ikke tilfredsstillende niveau," lyder det fra personalechefen.

Sygefraværet skal ned

Ifølge regeringen og politikerne på Christiansborg kan det betale sig at sætte ind over for udviklingen.

"Hvis vi får nedbragt antallet af sygedage blandt offentligt ansatte, vil det gavne den enkelte medarbejder, give trivslen et generelt løft på arbejdspladserne og betyde, at der skal bruges færre penge på vikarer. Det vil også give mere tid, som medarbejderne kan bruge på mere nærvær og endnu bedre service til borgerne," udtaler innovationsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse fra ministeret.

De 100 mio. kr., som regeringen vil bruge på området, skal gå til forbedre arbejdspladser med et særligt belastet arbejdsmiljø, bedre ledelsesinformation, nye videnspakker og et nyt rejsehold.

"Det er først og fremmest en ledelsesopgave at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde. Derudover skal vi fra politisk hold også sætte ind, og det gør vi med en bred sygefraværs-pakke - blandt andet er der øremærket 100 mio. kr. til de offentlige arbejdspladser, hvor medarbejderne har højt sygefravær, eller arbejdsmiljøet er særligt belastet," udtaler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemeddelelsen.

Svær problematik at løse

Når alle parter tilsyneladende er enige om, at sygefraværet er for højt, er det oplagte spørgsmål selvfølgelig, hvad man kan gøre for at løse problemet. Og det er her, det begynder at blive kompliceret, fortæller personalechefen i Rudersdal.

"Vi har reelt ikke nogen ide om, hvad fraværet skyldes. Den helt store udfordring er nemlig, at vi ikke må undersøge og registrere, hvorfor folk er syge. Det ville selvfølgelig være en oplysning, der ville være relevant at have, men lovgivningen spænder ben. Vi kan have diverse teorier om, hvorfor folk er syge, men reelt ved vi det ikke," siger Jan Weidekamp.

Hvad der dog ligger nogenlunde fast er, at den gruppe af ansatte, som er omfattet af sygefraværet, er delt i to. Omkring halvdelen af de ansatte er langtidssygemeldte, og den resterende halvdel udgøres af korttidsfravær, som er sygdom under 14 dage.

Trods den manglende indsigt i årsagen til fraværet er Rudersdal Kommune i gang med flere initiativer. Blandt andet bliver alle ledere nu trænet i, hvordan de skal håndtere sygefravær.

"Det handler om at uddanne lederne i, hvad de konkret gør i forbindelse med sygemeldinger. Lige fra den allerførste dag til den situation, hvor man er nødt til at sige farvel til medarbejdere på grund af sygdom," fortæller Jan Weidekamp.

Sideløbende med de nye tiltag og kampagner fortsætter man også med de indsatser, som man allerede tidligere har iværksat i Rudersdal for at få rettet op på sygefraværet, oplyser personalechefen.

Publiceret 07 January 2019 11:30

SENESTE TV