Ud af tre muligheder scenarier er dette eksempel valgt af en styregruppe som fremtidens hal ved Dronninggårdskolen. Intet er dog definitivt endnu. Illustration: Rubow arkitekterne

Ud af tre muligheder scenarier er dette eksempel valgt af en styregruppe som fremtidens hal ved Dronninggårdskolen. Intet er dog definitivt endnu. Illustration: Rubow arkitekterne

Her er det første indblik i Dronninggårdskolens fremtidige hal

Diskussionen om en ny hal ved Dronninggårdskolen er parkeret til 2021. Et forslag er dog allerede på tegnebrættet

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Det første indblik i, hvordan en ny hal ved Dronninggårdskolen kan komme til at se, er nu blevet offentliggjort. Det skete, da Dronninggårdsskolen blev diskuteret på det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

Her blev det besluttet, at det videre arbejde med en ny hal ved Dronninggårdskolen er udskudt til 2021.

Sagen er udskudt på grund af den igangværende skolestrukturdebat og en udskydelse af budgettet til 2022, da man ikke kunne finde penge på dette års budget.

Tre scenarier

På kommunalbestyrelsesmødet blev tre scenarier præsenteret. Scenarie 1 er et minimumsscenarie, som vil betyde renovering af de eksisterende idrætsbygninger. Det vil i alt koste 27.887.500 kr. Den årlige drift vil koste kommunen 2.012.000 kroner.

Scenarie 2 indeholder en nybygget hal på den nuværende hals placering, hvilket i alt vil koste 37.741.800 kr. Driften vil her blive 1.288.00 kroner.

Og så er der det tredje scenarie, som er blevet anbefalet af styregruppen, der består af repræsentanter fra direktionen, kultur og fritid, skoleområdet, Dronninggårdskolens ledelse og bestyrelse, en repræsentant for fritidsbrugerne, Rudersdal Ejendomme, teknik og miljø, byplan og firmaet Grubow arkitekterne.

Dette scenarie indeholder en nybygget hal placeret langs Rønnebærvej. Det vil koste 36.695.400 kr., og det vil koste 1.288.000 kr. i drift.

Styregruppes anbefaling

"Styregruppen anbefaler scenarie 3 for at opnå den ønskede multifunktionalitet for både skole- og fritidsliv. En renovering af festsalen forud for arbejdet med idrætshallen vil desuden kunne afhjælpe kapacitetsudfordringer, mens arbejdet med idrætshallen står på," skriver man i sagsfremstillingen.

Man argumenterer desuden for, at den nuværende idrætsbygnings indretning og banemål er en begrænsing for "tidssvarende skole- og fritidsbrug".

"Desuden er idrætsbygningen placeret som en barriere mellem skolens to store udearealer, henholdsvis skolegården og boldbanerne, som ikke kan tilgås uden at skulle gennem et omklædningsrum eller udenfor skolens matrikel. Dette resulterer i dårlig udnyttelse af skolens samlede udeareal. Idrætsbygningen er nedslidt, drifts- og energimæssigt utidssvarende og står over for renovering både indvendigt og udvendigt," skriver man.

Publiceret 09 January 2019 11:00

SENESTE TV