Initiativgruppen fra venstre: Lars Engelberth, Margit Rønsholt, Peter Harrington. Anders Moresco var bortrejst på dagen. Foto: Laura Kjeldgaard

Initiativgruppen fra venstre: Lars Engelberth, Margit Rønsholt, Peter Harrington. Anders Moresco var bortrejst på dagen. Foto: Laura Kjeldgaard

Trafikken kokser i Bistrup: Borgere kæmper for bedre forhold

200 borgere i Bistrup er gået sammen for at få skabt mere sikre trafikforhold i deres lokalområde

Trafikken i Bistrup – og særligt på Vasevej og Bistrupvej – er nu blevet så tæt og befærdet, at mange bilister søger ind på de mindre biveje, eksempelvis Damgårdsvej, Granbakken og Bøgebakken for at undgå krydset Bistrupvej/Vasevej.

Men trods de fartdæmpende foranstaltninger, bliver der kørt for stærkt og ikke altid efter forholdene. Det udgør en stor fare for både skolebørn og beboere. Det fortæller en gruppe af borgere i en pressemeddelelse.

Borgerne er derfor nu gået sammen for at få ændret på forholdene. Aktuelt har cirka 200 borgere skrevet under på at trafiksikkerheden skal forbedres, og det skal ske i samarbejde med Rudersdal Kommune.

Lige Vasevej skaber nye udfordringer

Initiativet opstod efter, at en lang række borgere i Bistrup via Facebook-gruppen 'Os der bor i Bistrup' tilkendegav, at der generelt bliver kørt for stærkt i området, og at man ofte oplever farlige situationer.

Efter at Vasevej blev rettet ud, er kødannelserne ved krydset Bistrup/Vasevej nærmest eksploderet, fortæller borgerne. Det har blandt andet fået elektroniske tjenester som Google Maps til at lede trafikanterne ad bivejene i Bistrup-området, fordi køretiden i perioder er kortere.

Alarmerende indlæg fra borgerne

"At så mange mennesker har samme bekymrende oplevelser omkring trafikken i Bistrup er alarmerende og en direkte årsag til at jeg valgte at engagere mig i problemstillingen," fortæller en af initiativtagerne bag projektet, Peter Harrington og fortsætter:

"Jeg havde hørt om enkelte medborgere, som havde henvendt sig til forvaltningen, men ikke meget er sket. Derfor måtte der en underskriftsindsamling til for at vurdere interessen – og den var stor. Og indsamlingen er stadig tilgængelig."

Bistrup-borgerne står sammen

Igennem den nydannede gruppe, ønsker borgerne at sende et tydeligt signal til kommunen.

"Vi vil gerne sende et stærkt fælles budskab til Rudersdal Kommune om, at vi har et trafikalt problem," fortæller Peter Harrington videre i pressemeddelelsen.

Det Bistrup-borgerne hovedsageligt ønsker er flere trafikdæmpende foranstaltninger, en generel opgradering af eksisterende vejbump, at der generelt indføres en hastighedsgrænse på 25-30 km/t i hele Bistrup. Samtidig opfordres kommunen til løsningsmodeller for at lyskrydsene Bistrupvej/Vasevej og Plantagevej/Bistrupvej elektronisk styres mere intelligent i forhold til trafikmængde og myldretid.

Kommunen takker ja

På ryggen af underskriftsindsamlingen og igennem dialogen med Rudersdal Kommune, har formanden for miljø- og teknikudvalget Court Møller (R) og chef for Miljø og Teknik, Allan Carstensen, nu takket ja til et borgermøde som afholdes i Gernersalen senere i januar.

"Det er rigtig glædeligt, at man fra kommunens side vælger at ville lytte til borgernes ønsker om bedre trafiksikkerhed i Bistrup," siger Peter Harrington.

På borgermødet vil initiativgruppen samtidig overrække underskrifterne til Court Møller og Allan Carstensen.

adk

Hvor og hvornår?

    Borgermødet afholdes torsdag 24. januar kl. 19-21.00 i Gernersalen i Bistrup Kirke.

    Alle interesserede borgere i Bistrup-området er meget velkomne til at møde op. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet ved at skrive en mail til bistruptrafik@outlook.dk.

    Skulle man være forhindret i at deltage, kan man i stedet sende sit korte indlæg eller spørgsmål til samme mailadresse.

    Det samtidig muligt, fortsat at afgive sin underskrift via linket www.skrivunder.net, søg efter 'trafikken i Bistrup'.

Publiceret 09 January 2019 10:30

SENESTE TV